เป็นลักษณะการเชื่อมโยงภายในไฟล์เดียวกันหรือเว็บเพจเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลที่มีในหน้านั้นๆ มีเป็นจำนวนมาก การอ่านทำได้ลำบาก ถ้าต้องการอ่านข้อมูลที่อยู่ท้ายๆ ต้องเสียเวลาเลื่อนหน้าจอ

 

วิธีสร้างเว็บเพจ
1. สร้างเว็บเพจใหม่ แล้วพิมพ์เนื้อหาทั้งหมดลงไปในเว็บเพจ ดูในหน้า 139
2. เมื่อคลิกที่หัวข้อเหล่านี้ เช่น กลับหน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ... ก็จะปรากฏหัวข้อและรายละเอียด ขึ้นมาบนหน้าจอทำให้สะดวกในการอ่าน ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปหาข้อมูลที่ต้องการ
3. คลิกหลังหัวข้อที่ต้องการ เช่น เกี่ยวกับเรา
4. คลิกเมนู Insert>>Name Anchor
5. คลิกและพิมพ์ชื่อ Anchor ในช่อง Anchor name เช่น aboutus แล้วคลิกปุ่ม OK
6. จะปรากฏสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของ Anchor

7. หัวข้ออื่นๆ ก็กำหนด Anchor คล้ายกัน
8. เมื่อกำหนด Anchor หรือจุดที่ต้องการกระโดดไปยังหน้านั้นๆ เสร็จแล้ว ในการสร้างการเชื่อม โยง ให้สร้างแถบดำ เช่น เกี่ยวกับเรา
9. ในเครื่องมือ Properties ในช่อง Link ให้คลิกและพิมพ์ # (เครื่องหมายแฟลช) ตามด้วย ชื่อหัวข้อที่ต้องการเชื่อมโยงไปหาก็คือ aboutus พิมพ์เสร็จแล้วก็กด Enter ในช่อง Target ให้คลิกเลือก _blank