สอนใช้ DirectAdmin

บทความรวมการใช้งาน DirectAdmin โปรแกรมบริการจัดการเว็บไซต์เช่นเดียวกับ cPanel แต่โปรแกรมนี้มีค่าลิขสิทธ์ใช้งานที่ถูกกว่า ความสามารถเป็นรอง เมืองไทยนิยมใช้ัตัวนี้มากกว่า cPanel

การบริหารจัดการเว็บไซต์สำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง DirectAdmin เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ต้องเรียนรู้การใช้งาน ซึ่งหลักๆ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย เพราะเมื่อได้ติดตั้งโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ในพื้นที่เว็บไซต์แล้ว ก็นานๆ จะได้ใช้งานสักที เช่น การย้ายเว็บไซต์ การสำรองข้อมูลในเว็บไซต์ หรือการเพิ่มเว็บไซต์เข้าพื้นที่

.

บทความแนะนำความรู้เรื่อง การเพิ่มโดเมน และ ลบโดเมน ใน DirectAdmin สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโดเมนเว็บไซต์จำนวนมาก ก่อนเพิ่มโดเมนควรมีความรู้เรื่องการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

กรณีต้องอัพโหลดไฟล์จำนวนมาก เข้าพื้นที่เว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม File Manager ใน Direct Admin ก็จะต้องซิพไฟล์เหล่านั้นแล้วจึงอัพโหลด ไปแตกไฟล์ซิพในพื้นที่เว็บไซต์ แต่ขนาดไฟล์จะมีการจำกัดขนาดไว้ เช่น ไม่เกิน 10 MB

 

สำหรับผู้ที่ทำเว็บไซต์ จำเป็นต้องศึกษาการใช้ DirectAdmin อย่างการอัพโหลดไฟล์แบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงไฟล์ Zip ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เริ่มจากการซิพไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการก่อน อาจจะเป็นไฟล์ภาพ หรือการย้ายเว็บไซต์ที่ได้ทดลองทำในเครื่อง ซิพไฟล์แล้วอัพโหลดเข้าพื้นที่เว็บไซต์จริง ส่วนไฟล์ซิพนั้น กรณีมีขนาดเกิน 10 MB ให้แบ่งเป็น 2 ไฟล์ หรือไฟล์ย่อยๆ หลายๆ ไฟล์ โดยเลือกไฟล์แล้วซิพไว้เป็นชุด แต่ละชุดๆ แต่ละชุดขนาดไฟล์ห้ามเกิน 10 MB