อาชีพหรืองานที่เราทำอยู่นั้น หากทำให้เป็นแพ็คเกจสำเร็จ เพื่อให้คนอื่นสามารถนำไปต่อยอดได้ ก็จะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ หรือสามารถขายธุรกิจให้ คนอื่นสานต่อได้ หากไม่อยากจะทำแล้ว โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจะนิยมทำเป็นแฟรนไชส์กันมาก ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่ม รายได้มากกว่าเดิมได้

 

บางคนนั้นมีฝีมือในการทำอาหาร มีความสามารถในการแกะสูตรอาหารของคนอื่น และมีสูตรอาหารเด็ดๆ หลายสูตร แต่ก็น่าเสียดายที่เลือกจะเก็บ ความรู้ไว้กับตัว ในขณะที่บางคนก็ทำเป็นสูตรอาหารเขียนลงกระดาษเพื่อให้คนอื่นสามารถนำไปทำตามได้ อย่างร้านเครื่องดื่มบางร้าน จะเขียนสูตรไว้ ข้างฝาผนัง เพื่อให้พนักงานสามารถทำตามได้ทันที ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก เพราะไม่ต้องเสียเวลาสอนพนักงานมากนัก และแม้จะลาออกก็ไม่มีปัญหา เพราะพนักงานใหม่สามารถเรียนรู้ได้

 

บางคนมีฝีมือในการทำอาหารหากสามารถจัดการความรู้ที่มี ให้เป็นแพ็คเกจสำเร็จรูป จัดทำเป็นแฟรนไชส์ มีสูตรอาหาร มีป้ายร้าน แนะนำมีเครื่องมือ อุปกรณ์จะต้องใช้ เทคนิคการบริหารจัดการร้าน การทำตลาด ก็จะสามารถทำเป็นแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มรายได้ทันที

 

เรื่องนี้มีความสำคัญ เพราะเมื่อคนเราแก่ตัวลง สังขาร เรียวแรง ความเจ็บป่วยเริ่มมาเยือน แพ็คเกจสำเร็จรูปเหล่านี้ จึงเหมือนกันสินค้าที่จะช่วยทำงาน แทนเราได้ อาจจะขายกิจการทั้งหมด ก็ย่อมจะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำ ดีกว่า เก็บความรู้ไว้กับตัว รอวันตายไปกับเจ้าของ