บทความแนะนำเรื่องควรรู้เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร หรือชื่อเจ้าของบัญชี อาจจะมีปัญหาในการโอนเงิน รับเงินที่โอนเข้ามาไม่ได้ หากชื่อบัญชีของเจ้าของไม่ตรงกับชื่อนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

 

 

ปัจจุบันทางรัฐบาลได้กำหนดให้การใช้ชื่อบัญชีธนาคาร ภาษาอังกฤษต้องตรงกับชื่อในบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อภาษาอังกฤษ และ ภาษา ไทย ต้องสะกดตรงกัน เหมือนกัน ไม่เช่นนั้น อาจจะมีปัญหาในการรับเงิน กรณีมีคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีนั้น จะไม่สามารถรับเงินได้ เพราะชื่อ ไม่ตรงกัน ตัวอย่าง
1. ผู้เขียนเปิดบัญชีธนาคารโดยใช้ชื่อบัญชีภาษาไทย = มานิตย์ กริ่งรัมย์
2. ส่วนชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อก่อนจะใช้ Manit Kringrum แต่ชื่อในบัตรประจำตัวประชาชนใช้ Manit Gringram ซึ่งอาจจะทำให้การโอน เงินกับบางธนาคารมีปัญหา เพราะชื่อไม่ตรงกัน

 

 

เหตุผลสำคัญที่ควรแก้ไข

ชื่อบัญชีธนาคารกับชื่อในบัตรประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาในการโอนเงิน อย่างกรณีที่รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีเยียวยาช่วงไวรัสโควิดระบาด บางคนมีปัญหาโอนเงินไม่ได้ เพราะชื่อในบัตรประชาชน และ ฃื่อ นามสกุล สมุดบัญชีธนาคารไม่ตรงกัน

 

ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ กรณีทำมาหากินกับต่างชาติ ต้องรับเงินเป็นดอลล่าร์ อย่างการทำเว็บไซต์หาเงิน Adsense หรือทำยูทูป หรือทำเฟส บุ๊คก็อาจจะมีปัญหาเช่นกัน ไม่สามารถรับเงินได้

 

 

ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งในบัญชีธนาคาร บัตรประชาชน และข้อมูลการรับเงิน ต้องตรงกัน

 

วิธีแก้ไขกรณีชื่อบัญชีไม่เหมือนกัน

วิธีแก้ไขทำได้ 2 วิธี
1. เปิดบัญชีธนาคารใหม่ โดยใช้ชื่อบัญชีให้ถูกต้อง ตรงกับชื่อในบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนบัญชีเก่าที่เคยเปิดใช้มานาน ก็ควรปิดบัญชี โดยให้ เหตุผลกับทางเจ้าหน้าที่ ว่าปิดเพราะชื่อนามสกุลไม่ตรงกัน
2. ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ โดยแก้ไขชื่อและนามสกุลในบัตรให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร สะดวกแบบไหน ก็เลือกได้ตามใจชอบ
3. สมัครพร้อมเพย์ แล้วผูกกับบัตรประชาชน และผูกกับบัญชีธนาคารอีกที กรณีนี้ผู้เขียนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ควรแก้ไขชื่อบัญชี ให้ถูกต้องตรงกับชื่อในบัตรประชาชนจะดีที่สุด

 

วิธีตรวจสอบกรณีชื่อบัญชีไม่เหมือนกัน

การตรวจสอบว่าข้อมูลชื่อบัญชีธนาคารกับชื่อในบัตรประชาชน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษตรงกันหรือไม่ อาจจะลองให้เพื่อนๆ โอนเงินผ่านตู้ เข้าบัญชีธนาคารของเรา จากนั้นก็ดูว่า ชื่อผู้รับ ตรงกันหรือไม่

 

ส่วนอีกวิธีหนึ่ง ให้ติดต่อกับทางธนาคาร เดินทางไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง เพราะในอนาคต อาจจะมีปัญหา กรณีรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีต้องมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วปรากฏว่าชื่อไม่เหมือนกัน บัญชีธนาคาร และ ชื่อตามบัตร ประชาชนไม่เหมือนกัน ก็จะทำให้เสียเวลา

 

เรื่องนี้ในอนาคต คาดว่าน่าจะมีความสำคัญ เพราะบัตรประจำตัวประชาชนจะเก็บข้อมูลประจำตัวเจ้าของบัตรหลายอย่าง ทั้งบัญชีธนาคาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ จึงควรตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องจะดีที่สุด