บทความนี้จะพาไปคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่าง การเลือกรถน้ำมัน กับ รถไฟฟ้า สมมุติว่า ผ่อน 72 งวด หรือ 6 ปีเท่ากัน ความคุ้มค่าจะเป็นอย่างไร รถน้ำมันจะต้องจ่ายเงินมากกว่ารถไฟฟ้ากี่แสน และรถน้ำมันรุ่นไหนที่มีรายจ่ายที่ใกล้เคียงกัน เผื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ และกำลังตัดสินใจ

 

กระแส รถยนต์ไฟฟ้า มาแรง และหลายคนก็สนใจ แต่ถ้าหากจะลองคำนวณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด บทความนี้น่าจะพอเป็นแนวทางได้ โดยจะนำรถน้ำมันที่มีขนาดเล็ก พวก Eco คาร์ มาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆ ว่า ค่าใช้จ่ายในการผ่อน 6 ปี หรือ 72 งวด จะมากน้อยเพียงใด รถแบบใดคุ้มที่สุด

 

เปรียบเทียบรถเล็ก Suzuki Celerio กับ Neta V 2023

สำหรับรถน้ำมันที่เลือก Suzuki Celerio Suzuki Celerio ราคา 482,000 บาท เพราะราคาถูก และประหยัดน้ำมัน ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า Neta V 2023 ราคา 549,000 บาท ก็เป็นรถไฟฟ้าที่มีราคาถูกเช่นกัน ผลที่ได้จะพบว่า รถน้ำมันมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 150,000 บาท ขึ้นไป รายจ่ายทั้งหมดนี้จะน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะการใช้งานจริงจะมีมากกว่านี้ ใครสนใจรถรุ่นไหนก็ลองนำมาเปรียบเทียบข้อมูลกันได้เลย คล้ายกับตัวอย่าง ข้อมูลในตาราง
1. ราคารถทั้งสองรุ่น ตามนี้
2. ดาวน์ 20% รถไฟฟ้าค่าดาวน์จะสูงกว่า
3. จำนวนงวดที่ผ่อน 72 งวด งวดละ 6,368 และ 7,085
4. ค่าประกันภัยต่อปี รถไฟฟ้าจะแพงกว่า
5. รวมค่าผ่อน 1 ปี จะนำ ค่าผ่อนต่อเดือน มาคูณกับ 12 เดือน หรือ 1 ปี นั่นเอง
6. รวมรายจ่าย 6 ปี ในส่วนที่เป็นค่าตัวรถ ค่าผ่อน ค่าประกันภัยต่อปี ซึ่งเป็นรายจ่ายตายตัว ไม่สามารถลดได้ ส่วนนี้จะรวมรายจ่ายชุดแรกก่อน โดยนำตัวเลขต่อไปนี้มา บวก กัน
- เงินดาวน์ เช่น 96,400
- (ประกันภัย คูณกับ 6 ปี) 18,000 คูณ 6 ปี
- (เงินผ่อน 72 งวด) 6,368 คูณ 72
7. รายจ่ายอื่นๆ จริงๆ แล้วมากกว่านี้ หากสนใจรุ่นไหนต้องหาข้อมูลจริง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับของจริง
8. ค่าบำรุงรักษา เช่นกัน รายจ่ายจริงจะมากกว่านี้
9. ค่าน้ำมันต่อ 1 กิโลเมตร ตัวเลขนี้จะต้องศึกษาหาข้อมูลจริง ว่ากินน้ำมันกิโลเมตรละกี่บาท สมมุติว่า 2 บาทสำหรับรถน้ำมัน และประมาณ 1 บาท สำหรับรถไฟฟ้า จริงจะน้อยกว่านี้ ประมาณ 60-80 สตางค์แค่นั้น
10. สมมุติว่าใช้รถวันละ 100 กิโลเมตร แต่การคำนวณตามจริง แนะนำให้จดเลขไมค์เอาไว้ แล้วดูว่าใน 30 วัน ข้บรถไปประมาณกี่กิโลเมตร แต่หากไม่รู้จริงๆ ก็จดเลขไมค์รถตามที่เห็น แล้วนำมาหายกับจำนวน วันที่ได้ใช้รถ เช่น เลขไมค์ 300000 ใช้รถมาแล้ว 10 ปี หรือ 3650 วัน ก็นำ 300000 หาร 3650 วัน จะได้ประมาณวันละ 82 กิโลเมตร
11. คำน้ำมัน 6 ปี นำค่าน้ำมันต่อวัน 2 คูณ 100 จะได้ค่าน้ำมัน 1 วัน มาคูณกับ 365 วัน รถน้ำมันอยู่ที่ 73,000 และ รถไฟฟ้า 25,550 ประหยัดกว่ามาก
12. รวมรายจ่าย 6 ปี จะร่วมรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลย นำมาบวกกัน
- รายจ่ายค่าตัวรถ ค่าผ่อน ค่าประกันภาย ตัวอย่าง 662,896 และ 971,839
- รายจ่ายอื่นๆ 10,000
- ค่าบำรุงรักษา 10,000
- ค่าน้ำมัน 6 ปี นำค่าน้ำมัน 1 ปี 73,000 หรือค่าไฟ 1 ปี 25,550 คูณกับ 6 ปี
13. จะเห็นว่า กรณีเป็นรถน้ำมันขนาดเล็ก ราคาถูกมากๆ อย่าง Suzuki Celerio ก็ยังมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารถไฟฟ้า Neta V ไม่น้อยกว่า 150,000 นำ 1,120,896 ลบกับ 961,220 จะได้ประมาณ 189,676

 

เปรียบเทียบรถเล็ก Suzuki Celerio กับ BYD Dolphin

กรณีเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าที่มีราคาแพงขึ้นอย่าง Suzuki Celerio ราคา 482,000 บาท กับ BYD Dolphin 699,000 บาท ด้วยความที่รถมีราคาแพงกว่า ก็เลยได้ค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกันมาก รถน้ำมัน Suzuki Celerir 1,120,896 และรถไฟฟ้า BYD Dolphin 1,145,139

 

เปรียบเทียบรถน้ำมัน Suzuki Swift กับ BYD Dolphin

กรณีใช้รถน้ำมันที่มีราคาแพงมากขึ้น เช่น Suzuki Swift ราคา 582,000 บาท กับ กับ BYD Dolphin 699,000 บาท กรณีใช้รถน้ำมันราคาเกิน 500,000 บาทขึ้นไป จะเริ่มเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายรถน้ำมันมากขึ้น ตัวอย่าง แพงกว่ารถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 240,000 บาทขึ้นไป
- Suzuki Swift ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,386,044 บาท
- BYD Dolphin ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,145,139 บาท

 

สรุป

บทความนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ เพียงแค่ค้นหาข้อมูลตัวเลขค่าใช้จ่ายรถรุ่นที่ชอบ แล้วนำมาคำนวณตามตัวอย่าง ก็พอจะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ไม่ยาก ข้อมูลการผ่อนรถก็หาได้ไม่ยากตามเว็บไซต์ต่างๆ