แอป อินเตอร์เน็ต

รวมบทความสอนใช้งานแอพต่างๆ เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่ควรรู้และใช้ให้เป็นในเบื้องต้น

บทความแนะนำวิธีการส่งไฟล์จำนวนมากโดย Zip รวมกัน เพื่อส่งทางอีเมล์ แนบไปกับอีเมล์ ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เอกสารต่างๆ

บทความแนะนำวิธีใช้งานอีเมล์ของผู้ให้บริการรายอื่นหรือแม้แต่ของ Gmail เอง ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android กรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ไม่อยากให้ใครสามารถเข้าไปในกล่องจดหมายเพื่ออ่านอีเมล์ได้

บทความอธิบายวิธีการรับส่งไฟล์หรือแนบไฟล์ (Attachment) ไปกับอีเมล์ในมือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android ซึ่งค่อนข้างสะดวกมาก เพราะ อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้อีเมล์ของ Gmail เป็นมาตรฐานที่ต้องมีอยู่ในทุกเครื่อง จึงสามารถส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์ต่างๆ ไปด้วยกันได้ทันที