การย่อหรือขยายขนาดด้วยวิธีนี้จะสามารถกำหนดขนาดของภาพได้ ต้องการย่อขยายเท่าใดก็พิมพ์ตัว เลขลงไป ง่ายและแน่นอนกว่า
1. คลิกเมนู Object>>Transform>>Scale เปิดกรอบข้อความ Scale ขึ้นมาก่อน
2. คลิกเครื่องมือเลือกภาพ Selection แล้วคลิกเลือกภาพที่ต้องการ
3. คลิกและพิมพ์เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการย่อหรือขยาย ถ้าจะย่อก็ลดค่าให้น้อยกว่าเดิมจะขยายก็เพิ่ม ค่าตัวเลขให้มากกว่าเดิม
4. คลิกติ๊กถูกคำสั่ง Preview เพื่อดูผลงานขณะปรับแต่งบัดเดี๋ยวนั้น
5. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

การย่อขนาดภาพหรือขยายขนาดภาพด้วยวิธีนี้จะทำให้ได้ขนาดภาพตามที่กำหนด เพราะในการทำสิ่งพิมพ์ การออกแบบภาพจะต้องมีขนาดกี่ ซม. หรือกี่นิ้วตามที่ออกแบบไว้ในหน้ากระดาษ ซึ่งโปรแกรมตระกูล Adobe จะทำได้ดี ปริีนต์หรือทำสิ่งพิมพ์ออกมาแล้ว ก็จะได้ขนาดตามนั้น

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้