บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สมัครบริการที่จำเป็นสำหรับการหาเงินกับ Adf.ly

สำหรับท่านใดที่สนใจการหาเงินแนวนี้ จำเป็นต้องสมัครใช้บริการต่างๆ เช่น เปิดบัญชีธนาคารเพื่อไว้รับเงิน สมัคร Adf. อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง dig dug dug ขุด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น