Sponsored Ads

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Powerpoint 2007
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Powerpoint 2007 จะมีดังนี้

1. Office Button ปุ่มจัดการกับไฟล์ สร้างไฟล์ใหม่ บันทึกไฟล์ เปิดไฟล์เก่า
2. Quick Access Toolbar รวมคำสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ
3. Ribbon คำสั่งรูปแบบใหม่สำหรับการทำงานใน PowerPoint แยกเป็นแท็ปตามลักษณะการ เรียกใช้งาน
4. Minimize, Maximize, Close Buttonเป็นปุ่มช่วยควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอ
- Minimize จะเป็น การลดขนาดของหน้าจอ
- Maximize จะเป็นการขยายหน้าจอ
- Close จะเป็นการปิดหน้าจอโปรแกรมนี้หรือ เป็นการออกจากโปรแกรมนั้นเอง
5. ปุ่มแสดงมุมมองเป็นปุ่มสำหรับเลือกมุมมองสไลด์เช่น Outline, Slide, Slide Sorder
6. Presentation area เป็นพื้นที่สำหรับทำงาน หรือสำหรับสร้างสไลด์
7. Status Bar เป็นส่วนบอกสถานะเกี่ยวกับสไลด์ เช่น มีสไลด์ทั้งหมดกี่สไลด์ ตอนนี้กำลังทำงาน กับสไลด์ ใดอยู่
8. ส่วนสำหรับซูมหน้าจอโดยเลื่อนแถบสไลด์

Sponsored Ads

Daily Tips แนะนำการใช้ไอที คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มือถือ โซเชียล

 • วิธีจดโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์กับผู้ให้บริการในไทย

  บทความแนะนำวิธีการจดโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์กับผู้ให้บริการในไทย โดยคนไทย เพื่อทำบล็อก ทำเว็บไซต์ อาจจะ เป็นการทำบล็อกส่วนตัว บล็อกหาเงิน บล็อกขายสินค้า ฯลฯ วิธีการจดโดเมนจะคล้ายๆ กันทั้งหมด

  Read more...
 • โดเมนเนมและการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ คืออะไร

  บทความแนะนำให้รู้จักโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ และพื้นที่เก็บไซต์ของเว็บไซต์หรือ Hosting ทั้งสองส่วนนี้คืออะไร มี ความเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กันอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องการทำเงินจากโดเมนเนม

  Read more...

Daily Variety รวมบทความวาไรตี้ ดีดี สุขภาพ การเงิน ท่องเที่ยว ทำงาน อาชีพ ฯลฯ

 • การดูแลผู้ป่วยสูงวัยเบื้องต้น

  หลังจากได้กลับบ้านไปดูแลพ่อซึ่งป่วยอยู่สักพัก ก็ได้แนวคิดในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะคนสูงวัย หรือผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอมากๆ ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งแม้แต่แก้วน้ำยังยกไม่ขึ้น เดินเหินไม่ต้องพูดถึง 

  Read more...
 • รวมสาเหตุที่อาจทำให้ปวดหลังในอนาคต

  ความเจ็บป่วยต่างๆ ในอนาคตล้วนมาจากพฤติกรรมในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะอาการปวดหลัง ซึ่งมักจะส่งผลเมื่อมีอายุมากขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างมาก แต่การป้องกันสามารถทำได้ในช่วงที่อายุยังน้อย

  Read more...

SPONSORED ADs