SPONSORED ADs

 • วิธีดาวน์โหลดไฟล์จาก Adf.ly ผ่านคอมพิวเตอร์

  Jul 27, 2016

  บทความแนะนำวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ที่ครอบลิงค์ Adf.ly ผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างสะดวก แต่ก็เหมาะสำหรับ ไฟล์บางประเภทที่ต้องใช้งานกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น

  Read more...
 • การจ่ายเงินจากการให้ดาวน์โหลดไฟล์ของ Adf.ly

  Jul 26, 2016

  <Pเมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ที่ครอบลิงค์โฆษณา Adf.ly ก็จะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆ โดยเมื่อมียอดถึง 5$ ทาง Adf.ly ก็จะโอน เงินเข้าบัญชี Paypal ของเรา

  Read more...
 • นำลิงค์ครอบโฆษณา Adf.ly ไปสร้างรายได้

  Jul 25, 2016

  สำหรับวิธีการนำลิงค์ไปสร้างรายได้มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของไฟล์ว่าสามารถนำไปปล่อยให้ดาวน์โหลด หรือโปรโมตทางใดได้บ้าง เช่น ผ่านเว็บไซต์ เว็บบอร์ด อีเมล์ Youtube เป็นต้น

  Read more...
 • นำลิงค์ดาวน์โหลดไปครอบโฆษณาในเว็บ Adf.ly

  Jul 24, 2016

  หลังจากได้อัพโหลดไฟล์เข้าพื้นที่เก็บไฟล์หรือพื้นที่ฝากไฟล์แล้ว เราก็จะได้ลิงค์สำหรับเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้น ซึ่งเราจะนำลิงค์ดังกล่าวไปครอบลิงค์ในเว็บไซต์ Adf.ly อีกทีเพื่อสร้างรายได้จากการคลิกหรือโฆษณา

  Read more...
 • อัพโหลดไฟล์เข้าเว็บไซต์ฝากไฟล์ MediaFire

  Jul 23, 2016

  บทความแสดงตัวอย่างการอัพโหลดไฟล์เข้าเว็บไซต์ฝากไฟล์ MediaFire เพื่อเตรียมนำไปครอบลิงค์หารายได้จากการให้บริการดาวน์โหลดไฟล์อีกทอดหนึ่ง

  Read more...

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Powerpoint 2007
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Powerpoint 2007 จะมีดังนี้

1. Office Button ปุ่มจัดการกับไฟล์ สร้างไฟล์ใหม่ บันทึกไฟล์ เปิดไฟล์เก่า
2. Quick Access Toolbar รวมคำสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ
3. Ribbon คำสั่งรูปแบบใหม่สำหรับการทำงานใน PowerPoint แยกเป็นแท็ปตามลักษณะการ เรียกใช้งาน
4. Minimize, Maximize, Close Buttonเป็นปุ่มช่วยควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอ
- Minimize จะเป็น การลดขนาดของหน้าจอ
- Maximize จะเป็นการขยายหน้าจอ
- Close จะเป็นการปิดหน้าจอโปรแกรมนี้หรือ เป็นการออกจากโปรแกรมนั้นเอง
5. ปุ่มแสดงมุมมองเป็นปุ่มสำหรับเลือกมุมมองสไลด์เช่น Outline, Slide, Slide Sorder
6. Presentation area เป็นพื้นที่สำหรับทำงาน หรือสำหรับสร้างสไลด์
7. Status Bar เป็นส่วนบอกสถานะเกี่ยวกับสไลด์ เช่น มีสไลด์ทั้งหมดกี่สไลด์ ตอนนี้กำลังทำงาน กับสไลด์ ใดอยู่
8. ส่วนสำหรับซูมหน้าจอโดยเลื่อนแถบสไลด์

Sponsored Ads