Sponsored Ads

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Powerpoint 2007
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Powerpoint 2007 จะมีดังนี้

1. Office Button ปุ่มจัดการกับไฟล์ สร้างไฟล์ใหม่ บันทึกไฟล์ เปิดไฟล์เก่า
2. Quick Access Toolbar รวมคำสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ
3. Ribbon คำสั่งรูปแบบใหม่สำหรับการทำงานใน PowerPoint แยกเป็นแท็ปตามลักษณะการ เรียกใช้งาน
4. Minimize, Maximize, Close Buttonเป็นปุ่มช่วยควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอ
- Minimize จะเป็น การลดขนาดของหน้าจอ
- Maximize จะเป็นการขยายหน้าจอ
- Close จะเป็นการปิดหน้าจอโปรแกรมนี้หรือ เป็นการออกจากโปรแกรมนั้นเอง
5. ปุ่มแสดงมุมมองเป็นปุ่มสำหรับเลือกมุมมองสไลด์เช่น Outline, Slide, Slide Sorder
6. Presentation area เป็นพื้นที่สำหรับทำงาน หรือสำหรับสร้างสไลด์
7. Status Bar เป็นส่วนบอกสถานะเกี่ยวกับสไลด์ เช่น มีสไลด์ทั้งหมดกี่สไลด์ ตอนนี้กำลังทำงาน กับสไลด์ ใดอยู่
8. ส่วนสำหรับซูมหน้าจอโดยเลื่อนแถบสไลด์

Sponsored Ads

 • จำรหัสผ่านอีเมล์ในมือถือ Android ไม่ได้ ทำอย่างไรดี

  Sep 30, 2016

  กรณีที่จำรหัสผ่านในมือถือ Android ไม่ได้ แนวทางแก้ไขก็ต้องสำรองข้อมูลสำคัญให้หมด จากนั้นก็ลบข้อมูลในเครื่องให้ หมด แล้วสร้างอีเมล์ใหม่ คราวนี้ก็จดรหัสผ่านอีเมล์ไว้ให้ดี และตั้งค่าการกู้ข้อมูลรหัสผ่าน เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหากรณีลืม รหัสผ่านอีเมล์

  Read more...
 • สร้างอีเมล์ Gmail ใหม่ในมือถือ Android 5.0

  Sep 29, 2016

  สร้างอีเมล์ Gmail ใหม่ในมือถือ Android 5.0 การใช้งานมือถือระบบ Android ปัจจุบันที่นิยมใช้จะเป็นรุ่น 4.0, 4.2, 4.4, 5.0 และรุ่น 6.0 ไม่ว่าจะใช้รุ่นใดก็ตาม จะต้องสร้างอีเมล์ Gmail ประจำเครื่องทุกเครื่อง ไม่เช่นนั้นจะใช้บริการต่างๆ ของ Google ไม่ได้

  Read more...
 • การดูแลผู้ป่วยสูงวัยเบื้องต้น

  Apr 19, 2016

  หลังจากได้กลับบ้านไปดูแลพ่อซึ่งป่วยอยู่สักพัก ก็ได้แนวคิดในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะคนสูงวัย หรือผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอมากๆ ดูแลตัวเองไม่ได้ ซึ่งแม้แต่แก้วน้ำยังยกไม่ขึ้น เดินเหินไม่ต้องพูดถึง 

  Read more...
 • รวมสาเหตุที่อาจทำให้ปวดหลังในอนาคต

  Apr 6, 2016

  ความเจ็บป่วยต่างๆ ในอนาคตล้วนมาจากพฤติกรรมในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะอาการปวดหลัง ซึ่งมักจะส่งผลเมื่อมีอายุมากขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างมาก แต่การป้องกันสามารถทำได้ในช่วงที่อายุยังน้อย

  Read more...