Sponsored Ads

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Powerpoint 2007
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Powerpoint 2007 จะมีดังนี้

1. Office Button ปุ่มจัดการกับไฟล์ สร้างไฟล์ใหม่ บันทึกไฟล์ เปิดไฟล์เก่า
2. Quick Access Toolbar รวมคำสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ
3. Ribbon คำสั่งรูปแบบใหม่สำหรับการทำงานใน PowerPoint แยกเป็นแท็ปตามลักษณะการ เรียกใช้งาน
4. Minimize, Maximize, Close Buttonเป็นปุ่มช่วยควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอ
- Minimize จะเป็น การลดขนาดของหน้าจอ
- Maximize จะเป็นการขยายหน้าจอ
- Close จะเป็นการปิดหน้าจอโปรแกรมนี้หรือ เป็นการออกจากโปรแกรมนั้นเอง
5. ปุ่มแสดงมุมมองเป็นปุ่มสำหรับเลือกมุมมองสไลด์เช่น Outline, Slide, Slide Sorder
6. Presentation area เป็นพื้นที่สำหรับทำงาน หรือสำหรับสร้างสไลด์
7. Status Bar เป็นส่วนบอกสถานะเกี่ยวกับสไลด์ เช่น มีสไลด์ทั้งหมดกี่สไลด์ ตอนนี้กำลังทำงาน กับสไลด์ ใดอยู่
8. ส่วนสำหรับซูมหน้าจอโดยเลื่อนแถบสไลด์

Sponsored Ads

.

บทความแนะนำ

  • วิธีวัดขนาดความกว้าง x สูงของภาพในหน้ากระดาษ ก่อนพิมพ์จริง

    Feb 25, 2017

    การออกแบบสิ่งพิมพ์ ทำนามบัตร ออกแบบซีดี ฯลฯ หรือแม้แต่เอกสารทั่วไป มักจะเจอปัญหาวัตถุในหน้ากระดาษเล็ก กว่าขนาดจริง ซึ่งหากเรารู้วิธีการวัดขนาดความกว้างของภาพ วัดขนาดความสูงของภาพ ก่อนจะพิมพ์ลงกระดาษจริง ก็จะ ช่วยประหวัดเวลา ประหยัดกระดาษ ประหยัดหมึกพิมพ์ และประหยัดค่าพิมพ์

    Read more...

.

ค้นหาผ่าน Google