1. หลังจากเข้าระบบของ Youtube.com แล้วให้คลิกปุ่มแสงคำสั่งแล้วคลิก Channel


2. พิมพ์ Username ลงไปจากตัวอย่างจะใช้ชื่อ siamcamping ชื่อนี้จะเป็นชื่อสำหรับเรียกใช้งานชาแนลของเรา เช่น www.youtube.com/user/siamcamping
3. พิมพ์ชื่อแล้วคลิก Check Availability ถ้าปรากฏคำว่า username available! ก้แสดงว่าชื่อนั้นๆ สามารถใช้ได้
4. พิมพ์ข้อมูลอื่นๆ เช่น วันเกิด เพศ
5. ตัวเลือกด้านล่าง คลิกเลือก Let others find my channel ... เพื่อให้คนอื่นสามารถค้นหาชาแนลของเราผ่านอีเมล์ได้
6. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next


7. จะไปหน้า Privacy and Sharing นโยบายการใช้งานและการแบ่งปันวิดีโอสำหรับผู้เข้าชมให้มีส่วนร่วมอะไรได้บาง คลิกเลือกทุกหัวข้อแล้วคลิก All done! ตัวเลือกเหล่านี้ ยกเลิกภายหลังได้


8. เสร็จเรียบร้อย Channel ก็จะถูกสร้างขึ้นมา แต่ละส่วนจะมีปุ่ม edit ให้คลิกเพื่อไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
Profile ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของชาแนล เช่น อายุ ประเทศ ไปจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย สิ่งสำคัญที่สุด กรณีที่เรามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ให้ระบุลงไปด้วย สำคัญมาก
Recent Activity เป็นกิจกรรมล่าสุดในชาแนลของเรา
Subscriptions การลงทะเบียนเป็นสมาชิกชาแนลของเรา เพื่อติดตามดูชาแนล
subscribers รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกติดตามชาแนลของเรา
Friends รายชื่อเพื่อนๆ ที่เราเพิ่มไว้
channel comments ข้อความติดชมวิดีโอของเรา

 

9. เมื่อสร้างชาแนลเสร็จแล้ว ก็จะมี URL สำหรับเรียกใช้งานเช่น www.youtube.com/user/siamcamping ไว้สำหรับนำไปเผยแพร่ต่อไป