สำหรับเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Wordpress หากมีภาพประกอบบทความจำนวนมาก การวางแผนจัดการภาพจำเป็นอย่างยิ่งไม่เช่นนั้น พื้นที่เว็บจะเต็มเร็วมาก เพราะ Wordpress จะสร้างภาพที่เราอัพโหลดเพิ่มอีกหลายขนาด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งจำเป็น

 

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบบทความ

ภาพประกอบบทความเหล่านี้เมื่อเราได้อัพโหลดเข้า Wordpress แล้ว ภาพประกอบบทความที่ใช้มีแค่ 3 ภาพ

แต่หากเข้าไปดูในพื้นที่เก็บไฟล์ ผ่าน File Manager ใน Direct Admin จะพบว่า ได้มีการสร้างไฟล์ภาพเพิ่มอีกหลายขนาด จากไฟล์เดียวก็คือ contest.jpg จะมีการสร้างเพิ่มอีก 5 ไฟล์เลยทีเดียว ถ้าอัพโหลดสัก 100 ไฟล์ ก็จะมีไฟล์เพิ่มมาอีก 500 ไฟล์ ส่งผลให้พื้นที่เว็บไซต์เต็มเร็วมาก ผู้เขียนเคยทำเว็บไปปีเดียว แต่มีไฟล์ภาพประกอบหลักหมื่นภาพ เพราะเหตุนี้นี่เอง

 

ยกเลิกการสร้างไฟล์ภาพใน WordPress

สำหรับท่านใดที่ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress อาจจะวางแผนใช้ไฟล์ภาพดังนี้
1. ธีมที่ใช้งานนั้น จะต้องดูว่า รองรับภาพขนาดใด และสร้างภาพให้มีขนาดความกว้างเหมาะสมกับหน้าจอ จากภาพด้านล่าง เป็นภาพประกอบในเว็บไซต์ calendarpin.com แนะนำกิจกรรมน่าสนใจแต่ละเดือน ธีมนี้รองรับภาพความกว้างไม่เกิน 610 Pixels ดังนั้นก็สร้างภาพขนาดนี้ก็พอแล้ว สร้างภาพให้พอดี
2. ส่วนภาพธัมเนลจะใช้ภาพขนาด 150 pixels

3. ตั้งค่าเกี่ยวกับภาพ ใน Wordpress ไปที่ Settings>>Media
4. ตั้งค่า Thumnail size = 150
5. ส่วนภาพขนาดอื่นๆ ให้กำหนดเป็น 0 ทุกช่อง
6. เสร็จแล้วคลิก Save Change
7. ต่อจากนี้เมื่อมีการอัพโหลดไฟล์ภาพด้วยคำสั่ง Media>>Add Media ภาพก็จะไม่ถูกสร้างขึ้นมาจำนวนมากขนาดนั้น

8. ตัวอย่างหลังจากกำหนดค่าตามตัวอย่างด้านบน จะพบว่า เมื่อได้อัพโหลดไฟล์ภาพเข้า Wordpress แล้วจะมีการสร้างภาพเพียงประเภทเดียวเท่านั้นคือภาพขนาด 150 และภาพต้นฉบับ มีเพียง 2 ไฟล์ ซึ่งก็ถือว่าไม่มากนัก

แต่ทั้งนี้ ก็ยังมากอยู่ดี สำหรับเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบมากๆ หากต้องการประหยัดพื้นที่ ให้สร้างภาพธัมเนลสำหรับบทความ แค่ภาพเดียวก็พอ แล้วไปตั้งค่า Thumbnail size = 0 เพื่อไม่ให้มีการสร้างภาพธัมเนล เพราะใน 1 บทความนั้น เราจะใช้ภาพธัมเนลเพียงไฟล์เดียว แต่ Wordpress จะนำภาพทั้งหมดในบทความนั้นมาทำภาพธัมเนลทั้งหมด

ความทุกข์มันจะเกิดเมื่อต้องการย้ายพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์นั่นเอง หรือสำรองไฟล์ในเว็บไซต์ เพราะไฟล์ภาพเยอะมาก อย่างเว็บ Siemebook.com นี้ มี 5000 กว่าบทความภาพประกอบหลักหมื่นภาพ หากปล่อยให้ Wordpress สร้างไฟล์เพิ่มแบบนั้น ตายกันพอดี เพราะจะมีไฟล์ภาพเพิ่มมาทันที 5 เท่าตัว

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :