บทความแนะนำแนวทางการสร้างบทความหรือโพสต์ใน Wordpress พร้อมแทรกภาพลงในเนื้อหาบทความอัตโนมัติ เหมาะสำหรับบทความที่มีภาพประกอบจำนวนมาก โดยเฉพาะบทความสอนใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์

 

ตัวอย่างบทความที่มีภาพประกอบหลายภาพ
ตัวอย่างบทความที่มีภาพประกอบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดาวน์รถมือสอง ซึ่งอาจจะมีหลายภาพ โดยจะแทรกภาพประกอบข้อความ ไม่ได้แทรกในลักษณะต่อเนื่องกันไปทั้งหมด กรณีนี้หากมีเกิน 10 ภาพ การแทรก ภาพลงในเนื้อหาจะค่อนข้างเสียเวลา

วิธีสร้างบทความพร้อมแทรกภาพประกอบอัตโนมัติ
1. ในการสร้างบทความเราจะพิมพ์เข้าไป โดยพิมพ์ชื่อภาพประกอบไว้ด้วย เช่น freedown01, freedown02 ...

2. สำหรับภาพประกอบเราก็จะสร้างภาพชื่อที่เราได้กำหนดไว้ในบทความ จากตัวอย่างจะใช้แค่ 3 ไฟล์ดังตัวอย่าง

3. จัดการแทรกภาพเข้าไปใน Wordpress คลิก Media>>Add New
4. คลิก Select Files

5. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ภาพไว้ แล้วเลือกไฟล์ภาพทั้งหมด คลิกไฟล์แรก กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกไฟล์สุดท้าย
6. คลิก Open

7. โปรแกรมจะทำการแทรกภาพเข้าไปใน Wordpress จากตัวอย่างมี 3 ไฟล์ด้วยกัน8. เริ่มต้นสร้างบทความโดยคลิก Post >>Add New
9. ก่อนจะเริ่มพิมพ์ข้อความใดๆ ให้แทรกภาพเข้ามาก่อน โดยคลิก Add Media

10. คลิกเลือกไฟล์ภาพใดๆ ก็ได้ ที่ต้องการนำไปใช้ในบทความนั้น
11. ตั้งค่าเกี่ยวกับภาพ เช่น จัดตำแหน่งตรงกลาง Link To = None และ Size ในที่นี้จะใช้ขนาดจริง แต่ไม่ควรเกิน 600 px
12. เสร็จแล้วคลิก Insert into post

13. เมื่อได้ภาพเข้ามาแล้วให้คลิก Text
14. จัดการเลือกโค้ดทั้งหมด แล้วก็อปปี้โค้ดเก็บไว้

15. เปิดบทความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว และแทรกโค้ดลงไป ที่ส่วนหัวก่อน เพราะมีส่วนที่ต้องแก้ไขก่อน
16. ค่า Width และ Height ให้ลบตัวเลขข้างในออก ดังภาพ

17. จัดการก็อปปี้โค้ดไปวางก่อนชื่อไฟล์ภาพ ดังตัวอย่าง พร้อมแก้ไขชื่อไฟล์ภาพให้ตรงกัน เช่น freedown02 ดูตำแหน่งที่ได้วงไว้

18. เลือกโค้ดทั้งหมด แล้วก็อปปี้เก็บไว้ เราจะนำไปแปะใน Wordpress

19. ในการแปะเข้าไปใน Wordpress จะต้องอยู่ในโหมด Text แล้วจึงแทรกโค้ดลงไป
20. จากนั้นคลิก Visual

21. จะปรากฏภาพภาพเข้ามา
22. ให้พิมพ์ชื่อบทความ และ URL ของไฟล์ แล้วคลิก OK
23. ย่อหน้าแรกให้คลิก แล้วใส่ Readmore

24. แทรกภาพทำเป็นธัมเนล โดยคลิก Set featured image
25. คลิกเลือกภาพที่ต้องการนำมาทำเป็น ธัมเนล แล้วคลิก Set featured image
26. คลิก Publish เพื่อเผยแพร่บทความ

27. ผลงานที่ได้ เป็นบทความ แนะนำ ข้อควรระวังเกี่ยวกับฟรีดาวน์หรือยอดดาวน์ต่ำ คลิกลิงค์ดูตัวอย่างงานจริงได้เลย หรืออาจจะเข้าไปดูตัวอย่างจริงทั้งหมด ที่ usedcars.siteth.com