ในเว็บไซต์ก็จะมีโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะเป็น Direct Admin หรือ cPanel สำหรับที่ Hostneverdie.com จะเป็น Direct Admin การเข้าระบบให้ปฏิบัติดังนี้
ตัวอย่างข้อมูลการเข้าระบบ
1. รายละเอียดการลอกอิน เข้า web control panel เพื่อเข้าไปดูพื้นที่เว็บไซต์ ก็อปปี้ไฟล์เข้าออกในพื้นที่เว็บไซต์ จะเข้าโดยพิมพ์
http://www.varietydd.com:4449
Username: varietydd
Password: Hu78djowey794kdid
Control Panel URL: http://27.254.44.240:4449
เมื่อ โดเมนของคุณ propagate คุณสามารถใช้ URL นี้แทนได้ค่ะ http://www.varietydd.com:4449
** การใช้งาน FTP ให้ระบุ Port 2121


2. เข้าอินเตอร์เน็ต แล้วพิมพ์ http://www.varietydd.com:4449 เพื่อเข้าหน้าจอให้ล็อกอินเข้าระบบเว็บไซต์

 

3. หน้าจอโปรแกรม Direct Admin

 

วิธีใช้งาน Direct Admin
สำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรมนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ siteth.com เว็บไซต์รวมบทความสอนสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง