ตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงเนื้อหาในหน้าแรก การแสดงจำนวนบทความ
1. คลิก การอ่าน
2. ตั้งค่าตามต้องการ การแสดงหน้าแรก จะให้เลือกได้ 2 แบบคือแสดงเรื่องล่าสุดที่ได้โพสต์ลงในเว็บไซต์ เลือกจำนวนได้อีกเช่น แสดง 10 เรื่อง และ แสดงจำนวน Feed หรือการดึงบทความที่ดึงมาจากเว็บอื่น นำมาแสดงในเว็บไซต์ของเรา
3. ตัวอย่าง บทความจะเวียนกันไปเรื่อยๆ โพสต์ใหม่ บทความใหม่ก็อยู่หน้าแรก บนสุด บทความเก่าก็เลื่อนลงด้านล่าง

 

4. อาจจะแสดงบทความโดยเลือกแบบหน้าที่คงที่ คือเลือกบางหน้าหรือบางเรื่องมาแสดงเท่านั้น ไม่มีการเวียนไปเรื่อยๆ


5. ตัวอย่างการแสดงหน้าที่คงที่ จะเห็นว่ามีบทความเดียวเท่านั้น การใช้บทความลักษณะนี้ เหมาะสำหรับหน่วยงาน บริษัทมากกว่า เน้นทำเว็บเพื่อเผยแพร่ ข้อมูล หรือขายสินค้า เพราะถ้าเปลี่ยนบ่อยๆ จะทำให้ลูกค้าไม่ค้นเคย เหมือนจัดของในร้าน เปลี่ยนที่ทุกวัน ลูกค้าก็หาไม่เจอ