ตั้งค่าเกี่ยวกับไฟล์ภาพประกอบที่จะนำมาประกอบบทความใน Wordpress เมื่อมีการแทรกภาพหรือนำเข้าภาพ
1. คลิก ไฟล์สื่อ
2. ขนาดของรูปภาพแบบ Thumbnail จะเป็นการตั่งค่าไฟล์ภาพแบบ Thumbnail ภาพขนาดเล็ก กรณีใช้แสดงหน้าบทความ ปกติกำหนดขนาดไว้ที่ 150 x 150
3. ขนาดปานกลาง ให้ระบุขนาดภาพที่ต้องการลงไป ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า ในหน้าบทความนั้นสามารถวางภาพได้กว้างสูงสุดเท่าใด ก็ควรใช้ตามนั้น เช่น ความกว้างสูงสุดประมาณ 600 pixels

 

4. ตัวอย่างการกำหนดค่าขนาดปานกลางไว้ที่ 600 x 450 ภาพขนาดนี้เราจะใช้วางในเนื้อหาตามปกติ ซึ่งจะมีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับขนาดเนื้อหา บทความ
5. ส่วนขนาด 1024 นั้น เราอาจจะใช้ภาพจริง ขนาด 1024 แต่เมื่อนำมาวางในภาพ แล้วเราเลือก ขนาดปานกลาง ภาพก็จะลดขนาดไปที่ 600 แต่เมื่อคลิ กที่ภาพก็จะขยายไปที่ 1024 pixel
6. ตั้งค่าเสร็จแล้ว ก็บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

7. ในบทความ แนะนำให้ใช้พวกโปรแกรมจับภาพหน้าจอ ช่วยวัดขนาดความกว้างว่ากว้างกี่ Pixels จะได้กำหนดขนาดภาพได้ถูกต้อง เพื่อให้ภาพมีขนาด พอดีกับเนื้อหา