ปกติเมื่อติดตั้ง Wordpress โปรแกรมจะตั้งชื่อผู้ใช้เป็น admin ให้จัดการแก้ไข แนะนำจะลบออกแล้วสร้างใหม่ เพื่อความปลอดภัยป้องกันการถูกเจาะระบบ
1. ในการติดตั้ง Wordpress จะตั้งชื่อผู้ใช้เป็น admin ซึ่งจะไม่ปลอดภัย ตัวอย่างการเข้าระบบที่ต้องพิมพ์ ชื่อผู้ใช้ = admin ซึ่งทำให้การเจาะระบบ ง่ายขึ้น

 

2. ให้เข้าระบบของ Wordpress แล้วคลิก ผู้ใช้
3. ปกติจะมีชื่อผู้ใช้แบบ admin ซึ่งไม่ปลอดภัย ให้เพิ่มผู้ใช้ใหม่เช่น Us45u8keod ตั้งชื่อให้ค่อนข้างยาก เพื่อความปลอดภัย
4. ช่องชื่อตั้งชื่อเว็บไซต์ก็ได้ เป็นชื่อที่จะใช้แสดงในบทความ ทำให้ไม่รู้ว่าชื่อผู้ใช้ในข้อที่ 3 เราใช้ชื่ออะไร การเจาะระบบก็จะยากขึ้น
5. พิมพ์ข้อมูลลงไป รหัสผ่านก็ตั้งให้ยากๆ เช่นกัน เช่น Jki8J8E%#3s@>fhw893ks
6. บทบาทให้เลือก ผู้ควบคุมเว็บ
7. ในส่วน ส่งรหัสผ่านให้ ให้คลิกติ๊กถูกเพื่อส่งรหัสผ่านนี้ให้กับผู้ใช้ใหม่ทางอีเมล์
8. เสร็จแล้วคลิก เพิ่มผู้ใช้ใหม่
9. จากนั้นให้ออกจากระบบ

 

10. ล็อกอินเข้าระบบใหม่ด้วยชื่อผู้ใช้ที่สร้างใหม่
11. จัดการลบ ชื่อผู้ใช้ admin ออกไป