การสร้างบทความใน Wordpress จะเน้นการพิมพ์แบบแบบบล็อกหรือการบันทึกแล้วแต่เจ้าของบล็อกอยากจะนำเสนอเรื่องอะไร แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีการสร้าง หมวดให้บทความ เพื่อความเป็นระเบียบ ไม่เช่นนั้นเรื่องที่เขียน ก็จะปนกันไปหมด เรื่องรถไปอยู่กับเรื่องบ้าน เรื่องเงินไปอยู่กับเรื่องท่องเที่ยว มั่วไปหมดไม่ดี แน่ คนอ่านงง เพราะฉะนั้น ก่อนทำบทความต้องสร้างหมวดให้บทความก่อน
1. ก่อนจะสร้างบทความ จะต้องไปสร้างหมวดของบทความก่อน เพราะบทความที่เราจะทำนั้น แน่นอนว่าต้องมีหลายเรื่อง อย่างเว็บนี้ ตั้งใจจะทำเรื่องเกี่ยว กับแท็บเล็ต ก็จะสร้างหมวดหมู่บทความแยกเป็น
tablet android
tablet windows
tablet ipad

 

2. การสร้างหมวดหมู่ ให้คลิก หมวดหมู่
3. พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ เช่น Tablet Android
4. ส่วน Slug เป็น URL ของบทความให้พิมพ์โดยมี - คั่นคล้ายตัวอย่าง หากชื่อในข้อที่ 3 เป็นภาษาไทยก็ต้องใช้ Slug เป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายเดียว กัน ให้เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วค่อยเอามาพิมพ์ในช่อง Slug เช่น รถยนต์ Slug = car-category เป็นต้น
5. คลิกสร้างหมวดหมู่ใหม่
6. ตัวอย่างจะมี 3 หมวดด้วยกัน

 

Tips
การสร้างหมวดทำได้หลายระดับ กรณีมีหมวดย่อย ก็สามารถทำได้ โดยเลือกหมวดหลักตามต้องการ เช่น หมวดหลักเป็น รถยนต์ หมวดย่อยเป็นยี่ห้อ Honda, Toyota