บทความจะดูดี น่าสนใจหากมีภาพประกอบ การวางตำแหน่งภาพ ให้วางถัดจากย่อหน้าแรก กรณีใช้ธีมแบบ Arras ไม่ต้องทำ ป้ายกำกับเพิ่มเติม โปรแกรม จะดึงย่อหน้าแรกและภาพไปแสดงเท่านั้น
1. ในบทความให้คลิกตำแหน่งที่ต้องการวางภาพก่อน
2. คลิก เพิ่มสื่อ

 

3. คลิก อัพโหลดไฟล์
4. คลิก เลือกหลายไฟล์
5. คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ
6. คลิก Open

 

7. เมื่อภาพถูกโหลดเข้ามาแล้วให้กำหนดค่าเกี่ยวกับภาพ เช่น จัดแถว หรือจัดตำแหน่งซ้ายกลางขวาในหน้าบทความ
8. ขนาดของภาพ สำหรับบางธีม ห้ามเกิน 600 Pixels เพราะตำแหน่งแสดงบทความมีความกว้างประมาณนี้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับธีมที่ใช้
9. เสร็จแล้วคลิก ใส่ไฟล์ลงในเรื่อง

 

10. ภาพที่แทรกเข้ามา
11. เสร็จแล้วเผยแพร่บทความ โดยคลิก เผยแพร่

 

12. ดูผลงาน ตัวอย่างบทความที่แสดงออกมา

 

13. แต่ถ้าหากใช้ธีมแบบ Arras ภาพจะถูกดึงไปแสดงเป็นภาพแบบ Thumbnail เล็กๆ หน้าบทความ หรือในสไลด์โชว์ จะดูดีกว่ามาก