การทำเว็บไซต์เพื่อหาเงินกับ Google Adsense บทความที่มีคุณภาพที่ไม่เหมือนใครนั้น จะเป็นสิ่งที่ Google ชอบที่สุด ซึ่งนอกจากเนื้อหา ภาพประกอบที่ไม่ เหมือนใคร และมีประโยชน์แล้ว การมีวิดีโอที่เราทำเองลงในบทความด้วย ยิ่งเป็นเรื่องดี ที่จะทำให้ Google มองว่า เว็บไซต์ของเรานั้น สร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจ จริงๆ ในการใช้วิดีโอนั้น เราจะต้องไปสมัครเป็นสมาชิก Youtube โดยพยายามใช้ชื่อสมาชิกชื่อเดียวกับเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ดูแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกัน เป็น เว็บที่น่าเชื่อถือในสายตา Google นั่นเอง
1. ไปเว็บไซต์ Youtube แล้วเปิดวิดีโอที่เราต้องการ
2. คลิกที่ Shared
3. คลิกที่ Embed
4. จะปรากกโค้ดแสดงวิดีโอ ให้ชี้เมาส์แล้วคลิกขวา เรียกคำสั่งลัด แล้วคลิก Copy

 

ตัวอย่างโค้ด

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/b7HEUsUJRiE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ให้ครอบด้วย <p style="text-align: center;">ลิงค์วิดีโอ Youtube</p> เพื่อจัดตำแหน่งไว้ตรงกลาง ก็จะได้โค้ดดังนี้


<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/b7HEUsUJRiE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

 

5. นี่คือโค้ดที่เราจะนำไปใส่ในบทความที่เราจะสร้างใน Wordpress โดยเราจะสร้างบทความใหม่ คลิกเรื่อง
6. คลิก เขียนเรื่องใหม่

 

7. พิมพ์ชื่อบทความ เช่น วิดีโอสอน iPad ขั้นพื้นฐาน
8. พิมพ์คำอธิบายย่อหน้าแรกสัก 2-3 บรรทัด แล้วเราจะวางวิดีโอถัดจากนั้น
9. การใส่โค้ดวิดีโอให้คลิก ตัวอักษร หรือ Text

 

10. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ต้องการแทรกโค้ดวิดีโอแล้วคลิก Paste หรือคลิกแล้วกด Ctrl + V ที่แป้นพิมพ์
11. ตัวอย่างโค้ดแสดงวิดีโอจาก Youtube ที่แทรกเข้ามาแล้ว
12. คลิก Visual กลับไปหน้าทำงานตามปกติ เพื่อพิมพ์บทความต่อ
13. จากนั้นจึงคลิกเลือกหมวดของบทความ เช่น Tablet iPad
14. เมื่อบทความเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เผยแพร่ ให้เปิดใช้งาน ให้ผู้เข้าชมสามารถอ่านได้

 

15. เมื่อดูผลงานผ่านหน้าเว็บไซต์ จะได้ผลงานดังตัวอย่าง