บทความอธิบายวิธีการพิมพ์ข้อความลงบนภาพด้วย  โปรแกรม Paint ใน Windows XP
1. เปิดไฟล์ภาพใดๆ ด้วยคำสั่ง File>>Open
2. คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการ
3. คลิกปุ่ม Open

4. คลิกเมนู Imaqe คลิกคำสั่ง Draw Opaque ให้เครื่องหมายถูกหายไป
5. พิมพ์ข้อความลงไป
6. เสร็จแล้วบันทึกงานเก็บไว้ ด้วยคำสั่ง File>>Save As จะเป็นการก็อปปี้เป็นไฟล์ใหม่ ตัวไฟล์ ต้นฉบับยังอยู่เหมือนเดิม ในสภาพเดิมๆ