การติดตั้งโปรแกรมจะมีไฟล์ที่ทำหน้าที่ช่วยติดตั้ง โดยจะแสดงขั้นตอนการติดตั้ง ผู้ใช้คลิกเลือก การทำงาน ไฟล์ช่วยในการติดตั้งมีหลายแบบ ให้จดจำที่ตัวไอคอน จะ คล้ายกับภาพไอคอนในตัวอย่าง
1. Setup.exe เป็นไฟล์ช่วยติดตั้งโปรแกรมจะมีลักษณะเด่นที่สังเกตได้ง่าย ก็คือตัวไอคอน ซึ่งต้อง จดจำพอสมควรถ้าพบไอคอนประเภทนี้แสดงว่าเป็นไฟล์ช่วยในการติดตั้ง โปรแกรม
2. Install.exe เป็นไฟล์ช่วยในการติดตั้งเหมือน Setup.exe แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโฟล์ช่วยติดตั้ง โปรแกรมบน Windows รุ่นเก่าๆ มากกว่า หรือบน DOS ส่วนใหญ่โปรแกรมไม่ เหมาะที่จะติดตั้งลงบน Windows XP ติดตั้งได้ แต่อาจใช้งานไม่ได้
3. ไฟล์อื่นๆ ที่มีนามสกุล .Exe เช่น Foxmail.exe เป็นไฟล์ช่วยในการติดตั้ง
4. โปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะมีชื่อเฉพาะตัว แต่ไอคอนคล้ายๆ กัน
5. ไอคอนของโปรแกรมติดตั้งในปัจจุบันเริ่มจะมีไอคอนเฉพาะตัว ค่อนข้างหลากหลาย แต่วิธีการ ติดตั้งก็ปฏิบัติคล้ายกัน เริ่มต้นโดยดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์
6. ไฟล์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้ความสนใจ เช่น Readme.txt หรือไฟล์ใดๆ ที่มีนามสกุล .Txt จะเป็นไฟล์ที่อธิบายวิธีติดตั้งโปรแกรมนั้นๆ จึงควรดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เหล่า นี้ เพื่อเปิดอ่านรายละเอียด ด้านในก่อนติดตั้งโปรแกรม
7. บางไฟล์จะเป็นไฟล์แบบซิพ Zip เช่น rp8-setup.zip ต้องแตกไฟล์ก่อน จึงจะพบไฟล์ช่วยใน การติดตั้ง
8. วิธีที่ง่ายที่สุด ในการทดลองว่าเป็นไฟล์อะไร ให้ดูที่นามสกุล ถ้าเป็น exe ก็ลองดับเบิ้ลคลิกดู ถ้าเข้าสู่ขั้นตอนช่วยในการติดตั้งโปรแกรม ก็แสดงว่าเป็นโปรแกรมที่ต้อง ติดตั้ง