บทความนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าแอป Chrome ใน Windows 10 ให้เปิดหน้าเว็บเพจ เปิดเว็บไซต์ อัตโนมัติเมื่อเปิดแอปเพื่อใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ใช้งานบ่อยๆ ทุกครั้ง เช่น เปิดหน้าเว็บไซต์ youtube.com, facebook.com หรือ เว็บไซต์อื่นๆ อัตโนมัติ

 

การตั้งค่าให้เปิดเว็บไซต์ใดๆ อัตโนมัติ เมื่อเปิดแอป Chrome จะมีความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Windows 10 มากขึ้น โดยตั้งค่าตามนี้
1. เข้าแอป Chrome
2. เมื่อเข้าแอป Chrome แล้วให้คลิก 3 จุด
3. คลิก Settings

4. คลิก On startup
5. คลิกเลือก Open a specific page or set of pages
6. ตัวอย่างได้ตั้งให้เปิดเว็บไซต์ youtube อัตโนมัติ
7. คลิก Add a new page
8. คลิกและพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ เช่น youtube.com, siamebook.com, facebook.com .... แล้วคลิก Add


9. ตัวอย่างได้ตั้งค่าให้เปิดเว็บไซต์ youtube.com และ siamebook.com อัตโนมัติ


10. ตัวอย่างเมื่อเปิดแอป Chrome
11. เว็บไซต์ youtube และ siamebook.com ถูกเปิดอัตโนมัติ แต่จะใช้เวลาสักพัก หากเครื่องช้า

 

ตั้งค่าเปิดแอป Chrome อัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ควรตั้งค่าให้เปิดแอป Chrome อัตโนมัติเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ Windows 10 ด้วยเช่นกัน เปิดเครื่องแล้วนั่งรอสักพัก ก็จะปรากฏหน้าจอแอป ให้พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องคลิกเปิดแอป และพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ให้เสียเวลา