ก่อนจะสมัครใช้งานบล็อกที่ Blogger.com ให้สมัครอีเมล์ของ Gmail ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงมาสมัครเป็นสมาชิกบล็อก
1. ให้ไปที่ www.blogger.com
2. เข้าระบบด้วยอีเมล์ Gmail ที่ได้สมัครไว้กับ Google

 

3. จะไปขั้นตอนให้ยืนยันโปรไฟล์ของคุณ มี 2 แบบ คือ แบบ Google+ และแบบจำกัด ในที่นี้จะเลือกแบบจำกัด เพราะจะเน้นใช้นามแฝง แต่จริงๆ แล้วแนะนำให้ใช้ Google + เพื่อผู้อ่านจะช่วยบอกต่อบทความของคุณให้กับกลุ่มเพื่อนๆ เค้าได้

 

4. จะไปขั้นตอนถัดไป ให้ระบุชื่อที่แสดง ชื่อนี้จะใช้แสดงแทนชื่อคนเขียนบทความในบล็อกนั่นเอง
5. การแจ้งเตือนทางอีเมล์หากต้องการ ก็คลิกติ๊กถูก
6. เสร็จแล้วคลิก ดำเนินการต่อไปยังบล็อกเกอร์

 

7. จะเข้าสู่ระบบของ Blogger ขณะนี้เราได้เป็นสมาชิกของ Blogger เรียบร้อยแล้ว
8. ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการสร้างบล็อก อ่านบทความถัดไป
9. ส่วนการออกจากระบบให้คลิกชื่อแอคเคาต์ แล้วคลิก ออกจากระบบ