เพราะเป็นเว็บไซท์สำหรับกลุ่ม หรือหมู่เพื่อนฝูง ไม่ใช่เว็บเชิงธุรกิจ เพราะฉะนั้นใช้บริการฟรี เว็บไซท์จะดีกว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากตัวอย่างก็จะไปลงทะเบียนขอฟรีเว็บไซท์ที่ thcity.com
ที่นี่เป็นอีกเว็บไซท์ที่ให้บริการสร้างเว็บไซท์ที่รองรับภาษาสคริปต์ PHP ด้วย
1. ไปยังเว็บไซท์ www.thcity.com
2. คลิกลิงค์ ลงทะเบียนฟรี
3. คลิกและพิมพ์ ID และ Password เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Submit
4. พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ แล้วคลิกปุ่ม Submit บรรทัดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษก็คือ Password ต้องจดไว้
5. ถ้าข้อมูลถูกต้องตามที่ทางเว็บไซท์ต้องการ ก็จะเสร็จสิ้นการลงทะเบียนขอฟรีเว็บไซท์ คุณ ก็จะมีเว็บไซท์เป็นของตัวเองได้อย่างง่ายๆ จากตัวอย่างเมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะมี URL เป็นของตัวเอง เช่น http://www.rcu74.thcity.com