การค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine อย่าง Google, Yahoo หรือ bing การปรับแต่ง Joomla เพื่อให้เข้ากับหลัก SEO จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ เว็บไซต์ถูกแสดงในหน้าแรกของผลการค้นหาผ่านหน้า Google ได้ดีกว่า เว็บไซต์ที่สร้างโดยไม่คำนึงถึงหลัก SEO

ตั้งชื่อเว็บไซต์ Joomla 1.7 ให้เข้าหลัก SEO
การตั้งชื่อบทความเป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่ต้องตั้งให้เข้าหลัก SEO เพื่อให้อ่านแล้วสื่อความหมาย และน่าสนใจเมื่อชื่อเว็บไซต์ถูกแสดงในผลการค้นหา ผ่าน Google, Yahoo, bing หรือ Search Engine อื่นๆ
1. ตัวอย่างชื่อเว็บไซต์ที่ตั้งให้เข้าหลัก SEO เมื่อมีการค้นหาผ่าน Google ตั้งชื่อให้สื่อความหมาย อ่านแล้วน่าคลิก ดูตัวอย่างชื่อเว็บไซต์หลายๆ ที่โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นั้นๆ ในช่องค้นหาของ Google

2. ตัวอย่างการตั้งชื่อเว็บไซต์ให้คลิก Site>>Global Configuaration
3. ในส่วน Site Settings
Site Name ตั้งชื่อเว็บไซต์ สั้นๆ ก็พอ เช่น siamebook.com
Site Meta Description ตั้งสโลแกนสั้นๆ ของเว็บไซต์ ต้องเขียนให้อ่านแล้วดึงดูดให้อยากคลิกเข้าไปอ่าน สองส่วนนี้จะถูกนำไปแสดงในผลการค้นหา กรณีค้นหาผ่าน Google ด้วยชื่อเว็บไซต์ของเรา ตามตัวอย่างในข้อที่ 1
เสร็จแล้วคลิก Save & Close