บทความแสดงตัวอย่างการสร้างเอกสารที่มีตารางประกอบในโปรแกรม Word 2010
1. คลิกแท็ป แทรก
2. คลิก ตาราง แทรกตาราง...


3. คลิกและพิมพ์จำนวนคอลัมน์เท่ากับ 5 จำนวนแถวเท่ากับ 5 เช่นกัน
4. คลิก ตกลง


5. จะได้ตารางเปล่าๆ


6. การพิมพ์ข้อความในตาราง ให้คลิกช่องหรือเซลล์ที่ต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความลงไปได้เลย
7. สำหรับการเลื่อนไปช่องหรือเซลล์ต่างๆ สามารถกดปุ่มลูกศรเลื่อนไปได้เลย
8. ในการพิมพ์ข้อความลงในเซลล์ กรณีที่พิมพ์แล้วตัวหนังสือเลื่อนลงบรรทัดใหม่ ก็ไม่ต้องสนใจ ไว้จัดการกับข้อความในภายหลังจากได้พิมพ์ข้อความลงไปทั้งหมดแล้ว


9. การจัดการกับข้อความในตาราง ให้สร้างแถบสีที่ข้อความที่ต้องการ เช่น ข้อความในส่วนหัวข้อ แล้วคลิกเลือกตัวหนังสือแบบตัวหนา เปลี่ยนสี จัดตำแหน่งข้อความในช่อง ตรงกลาง ด้านซ้ายหรือด้านขวาในช่องของตารางได้ตามต้องการ


10. การย่อขนาดของคอลัมน์เช่น ช่องลำดับที่ ต้องการลดความกว้างลง ให้ชี้เมาส์ที่ตำแหน่งเส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์ที่หนึ่งและสอง จะปรากฏรูปลูกศรสองทิศทาง
11. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปทางซ้ายมือเพื่อลดขนาด


12. ผลงานที่ได้


13. การลบตาราง ให้ชี้เมาส์ที่ปุ่มเลือกตารางทั้งหมด แล้วคลิกปุ่มขวา เรียกคำสั่งลัด
14.. คลิกคำสั่ง ลบตาราง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เปรียบเทียบความสั้นยาวของเสียงตัวโน้ตด้วยโปรแกรม Power Tab Editor

การเปรียบเทียบความสั้นยาวเสียงตัวโน้ต ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ และตัวเขบ็ต จะช่วยให้เราแยกเสียงได้ ว่าเสียงยาวเท่านั้น เท่านี้ควรจะ เป็นโน้ตตัวใด ซึ่งมีประโยชน์ เวลาฝึกดีดกีตาร์ตามแทปกีตาร์หรือโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น หากแยกไม่ออกก็จะไม่รู้ว่าจะต้องดีดช้า ดีดเร็ว ดีดสั้น ตีดยาวแค่ไหน การเปรียบเทียบเสียงทำได้ง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม Power Tab Editor อ่านเพิ่มเติม..