ปุ่ม Start Menu ของ Windows 7 จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียกใช้งานโปรแกรมหรือเรียกใช้งานคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่อง เมื่อคลิกปุ่มนี้ ก็จะปรากฏรายชื่อโปรแกรมและราย ชื่อคำสั่งที่มีอยู่ การแสดงปุ่ม Start Menu สามารถแสดงได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของเครื่อง

 


1. ปุ่ม Start Menu เมื่อคลิกจะปรากฏคำสั่งและรายชื่อโปรแกรมต่างๆ
2. Search คำสั่งสำหรับค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ภายในเครื่อง
3. All Programs รายชื่อโปรแกรมที่มีทั้งหมดในเครื่อง ทั้งที่เป็นโปรแกรมของ Windows 7 และโปรแกรมอื่น แต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน
4. Recent Use แสดงรายชื่อโปรแกรมที่เรียกใช้งานบ่อยๆ
5. Pinned Icon รายชื่อโปรแกรมที่ปักหมุดไว้ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน ขึ้นอยู่กับเจ้าของเครื่อง แต่ละคนจะปักหมุดโปรแกรมที่ตัวเองเรียกใช้งานบ่อยๆ ไว้
6. ภาพแสดงแทนตัวผู้ใช้เครื่อง (User) ที่เข้าระบบอยู่ในขณะนั้น
7. ชื่อ User ที่ล็อกอินหรือกำลังเข้าใช้งาน Windows 7 อยู่ในขณะนั้น
8. โฟลเดอร์เก็บไฟล์งานของ User ที่กำลังเข้าระบบอยู่ในขณะนั้น กรณีเครื่องนั้นๆ มีการสร้างรายชื่อผู้ใช้งานไว้หลายคน ก็จะแสดงเฉพาะรายชื่อผู้ใช้แต่ละคน ไม่เกี่ยวข้องกัน จะไปใช้ข้อมูลของคนอื่นไม่ได้ โดนล็อกไว้ นอกจาก User ที่เป็น Administrator เท่านั้นที่จะมองเห็นข้อมูลทั้งหมดของเครื่อง ปกติแล้วบริษัทต่างๆ ที่ให้โน้ตบุ๊คพนักงานใช้ ก็ จะทำแบบนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานติดตั้งโปรแกรมเพิ่มลงไป หรือทำอะไรกับเครื่องมากเกินไปกว่าที่ทางบริษัทต้องการ โดยเฉพาะการลงโปรแกรมที่ผิดกฏหมาย
9. Control Panel กลุ่มโปรแกรมสำหรับปรับแต่ง Windows 7
10. Devices and Printers คำสั่งสำหรับดูรายชื่ออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อใช้งานกับ Windows 7 หรือรายชื่อไดรเวอร์ที่มีการติดตั้งไว้ และไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์
11. Default Programs คำสั่งกำหนดให้โปรแกรมใดเป็นโปรแกรมหลัก สำหรับการเรียกใช้งานไฟล์ข้อมูลแบบต่างๆ
12. Help and Support รวมคำสั่งอธิบายการใช้งาน Windows 7 คล้ายๆ กับเป็นคู่มือของโปรแกรมนี้นั่นเอง แต่เป็นภาษาอังกฤษ
13. Shutdown คำสั่งปิดเครื่อง