รวมบทความการจัดการกับโปรแกรมใน Windows 7 การเรียกใช้งานโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ลบโปรแกรมออกจากเครื่อง เป็นต้น

การทำงานกับโปรแกรมต่างๆ ถ้าเคยใช้คอมพิวเตอร์ เคยใช้ Windows มาก่อน ก็จะทำความเข้าใจได้ไม่ยาก คนที่เคยใช้ Windows XP มาก่อน อาจจะต้องใช้เวลาศึกษานิด หน่อย กับการเรียกใช้งานโปรแกรมใน Windows 7

การเรียกใช้งานโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม หรือเปิดโปรแกรมใดๆ เพื่อใช้งาน ทำได้หลายวิธี
1. คลิกปุ่ม Start คลิก All Programs
2. คลิกชื่อโปรแกรมที่ต้องการ
3. บางโปรแกรมจะอยู่ในโปรแกรมโฟลเดอร์ ไอคอนสีเหลือง ต้องคลิกก่อนจึงจะเห็นโปรแกรมที่อยู่ข้างใน
4. รายชื่อโปรแกรมจะแสดงออกมาคล้ายตัวอย่าง มีไอคอนแล้วตามด้วยชื่อโปรแกรม
5. ในโปรแกรมโฟลเดอร์บางตัว อาจจะมีไอคอนภายในหลายไอคอน แล้วจะแยกได้อย่างไร ว่าอะไรคืออะไร ขอยกตัวอย่างตามนี้
- ไอคอนแล้วตามด้วยชื่อโปรแกรม ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมหลัก
- มีชื่อ Uninstall .. จะเป็นคำสั่งสำหรับถอดหรือลบโปรแกรมนั้นๆ ออกไปจากเครื่อง
- มี Help ... หรือ Readme หรือ Manual จะเป็นไฟล์อธิบายการใช้งานโปรแกรมนั้นๆ