1. ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่ถูกเปิดขึ้นมา สามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกันหลายโปรแกรม ขึ้นอยู่กับเสป็คเครื่อง และลักษณะการทำงานของแต่ละคน บางคนอาจจะเปิด โปรแกรมพิมพ์งาน พร้อมกับเปิดโปรแกรมฟังเพลง ทำงานไป ฟังเพลงโปรดไป
2. รายชื่อโปรแกรมที่ถูกเปิดใช้งานในขณะนั้น จะถูกแสดงในทาสก์บาร์ด้วย
3. ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมจะมีปุ่มควบคุม Windows (ย่อหน้าจอไว้ ขยายหน้าจอให้เต็มจอภาพ และปิดโปรแกรมนั้น)
4. เมนูบาร์ (File, Edit, ...) เป็นรายการคำสั่งสำหรับใช้งานโปรแกรมนั้นๆ
5. ริบบอนบาร์ บางโปรแกรมจะใช้ริบบอนแทนเมนูบาร์ ก็เป็นคำสั่งสำหรับใช้งานโปรแกรมนั้นๆ เหมือนกัน เป็นรูปแบบใหม่ใน Windows 7
6. แต่ละโปรแกรมอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างกัน มีริบบอน มีเมนูบาร์ไม่เหมือนกัน ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความใหญ่ ความซับซ้อนของแต่ละโปรแกรม
7. ไตเติ้ลบาร์ เป็นส่วนแสดงชื่อของโปรแกรมนั้นๆ และแสดงไฟล์เอกสาร ที่มีการเปิดใช้งาน ไฟล์เอกสารที่แสดงขึ้นอยู่กับประเภทของไฟล์

 

การย้ายหน้าจอโปรแกรม
กรณีที่เปิดหน้าจอโปรแกรมไว้หลายๆ หน้าจอ เราสามารถย้ายหน้าจอโปรแกรมได้ โดยชี้ที่แถบไตเติ้ลบาร์ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากเมาส์ออก หน้าจอก็จะถูกย้ายตาม ไปด้วย เมื่อต้องการวางหน้าจอในตำแหน่งใดๆ ก็ปล่อยปุ่มซ้ายของเมาส์