คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องที่ลง Windows 7 จะมีโปรแกรมมากน้อยต่างกัน การดูตำแหน่งที่เก็บโปรแกรม ให้ไปที่ Windows Exoplorer
1. คลิกไอคอนโปรแกรม Windows Explorer
2. คลิก > หน้า My Computer
3. คลิก > หน้า ไดรว์ C: เช่น Local Disk (C:)
4. คลิก > หน้า Programs Files
5. รายชื่อโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง โฟลเดอร์เหล่านี้เป็นที่เก็บโปรแกรมจริงๆ แต่การถอดโปรแกรมหรือลบโปรแกรมออกจากเครื่องห้ามลบโฟลเดอร์เหล่านี้ตรงๆ ต้องใช้ โปรแกรมช่วยลบโดยเฉพาะ