Pinned Icon หรือการนำไอคอนของโปรแกรมที่เราเรียกใช้งานบ่อยๆ มาปักหมุดไว้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเรียกใช้งาน เป็นคุณสมบัติเด่นที่เพิ่มเข้ามาใน Windows 7
1. ตำแหน่งที่ปักหมุดได้มีสองส่วนคือ ใน Start Menu และที่ทาสก์บาร์
2. การนำโปรแกรมใดๆ มาปักหมุดให้คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมที่ต้องการ เช่น Paint เพื่อเรียกคำสั่งลัด แล้วคลิกคำสั่ง Pin ตามต้องการ มีสองแบบ
- Pin to Taskbar ปักหมุดไว้ที่ทาสก์บาร์
- Pin to Start Menu
3. ตัวอย่างไอคอนที่ได้หลักปักหมุดแล้ว
4. การยกเลิก ให้ชี้ลูกศรที่ไอคอน คลิกขวาของเมาส์เรียกคำสั่งลัด แล้วคลิก Unpin from taskbar หรือ Unpin form Startmenu