โปรแกรมใดที่ไม่ใช้งาน ก็สามารถลบหรือถอดออกจาก Windows 7 โดยจะต้องใช้โปรแกรมช่วยถอดโปรแกรม ดังนี้
1. คลิก Start>>Control Panel


2. แสดงแสดงผลแบบ Small Icons
3. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Programs and Features


4. คลิกชื่อโปรแกรมที่ต้องการถอดออก แล้วคลิก Uninstall/Change

 

5. ส่วนกรณีที่เป็นโปรแกรมเสริมของตัว Windows 7 หากต้องการถอดออก ให้คลิกที่ Turn Windows features on or off


6. คลิกติ๊กถูกชื่อโปรแกรมที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม หรือคลิกเอาถูกออก ถ้าต้องการลบโปรแกรมเสริมของ Windows 7