เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Ais ซึ่งต้องสมัครใช้งานซิมเน็ตก่อน พร้อมกับขอรหัสผ่านสำหรับใช้งาน สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ การใช้งานแบบนี้ ที่ที่เรา พักอาศัยหรือขณะนั้นเราต้องอยู่ในจุดที่มี Access Point หรือตัวให้บริการ ไม่เช่นนั้นจะใช้งานไม่ได้

 

ตรวจสอบจุดให้บริการ Wifi
ก่อนจะใช้งาน wifi ควรตรวจสอบสถานที่ที่พักอาศัยอยู่นั้น มีจุดให้บริการ Wifi หรือไม่ โดยไปยังเว็บไซต์ของบริษัท ที่ให้บริการ เช่น ตัวอย่างการใช้งานของ Ais
1. ไปที่ www.ais.co.th/wifi
2. เลือกจังหวัด อำเภอ และตำบลที่พักอาศัยอยู่
3. คลิก ค้นหาข้อมูล


4. ตัวอย่างตำแหน่งที่มีจุดให้บริการ wifi จะมีภาพสัญลักษณ์ดังรูป
5. อาจคลิก Satellite เพื่อดูภาพแผนที่แบบภาพถ่ายดาวเทียม

 

วิธีการเชื่อมต่อ Wifi
หลังจากได้สมัครใช้บริการแล้ว ทางผู้ผู้บริการจะให้ Username และ Password สำหรับเข้าใช้งาน Wifi ให้เปิด Wireless ที่ตัวโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์เพื่อรับสัญญาณ
1. ข้อมูลการเข้าใช้งานหลังจากได้สมัครใช้เน็ตซิมของ AIS แล้ว อาจสอบถามวิธีสมัครจากเจ้าหน้าที่ กรณีที่สมัครใช้บริการก็จะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าใช้ งานหรือกด *389# แล้วกดโทรออก เพื่อขอรหัสผ่าน ซึ่งจะส่งเป็น SMS เข้ามือถือของคุณ
2. คลิกปุ่มรวมการเชื่อมต่อ
3. คลิกชื่อจุดให้บริการ แล้วคลิก Connect จากภาพตัวอย่างมีหลายจุด แต่เลือกที่เป็นของ 3BB เพราะเป็นความร่วมมือระหว่าง AIS กับ 3BB


4.. ระบบความปลอดภัยขณะเชื่อมต่อเลือกแบบ Public Network


5. คลิก Close


6. เปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
7. จะประกฏหน้าจอให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ก็ป้อนลงไป


8.. จากนั้นจึงจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
9. การยกเลิกการเชื่อมต่อให้คลิก Logout


10. คลิกการเชื่อมต่อ แล้วคลิก Disconnect ยกเลิกการเชื่อมต่อ