ผู้คนส่วนใหญ่ใช้มือถือแอนดรอยด์ เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มีความสามารถหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือใช้เป็นล่าม เมื่อต้องการคุย หรือ สนทนา หรือ ติดต่อกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตาม ผ่านแอป Google แปลภาษา ก็จะเข้าใจกับได้ สื่อสารกันรู้เรื่อง

 

คนไทยไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวต่างชาติบ่อยนัก ในช่วงหนึ่งของชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสเลยก็ได้ แต่หากจะต้องพูดคุยสนทนา ติดต่อกัน ก็ใช้มือถือแอนดรอยด์เป็นล่ามได้เลย

 

ติดตั้ง Google แปลภาษา

ก่อนจะใช้ความสามารถนี้ในมือถือแอนดรอยด์ จำเป็นจะต้องติดตั้งแอป Google แปลภาษาในเครื่องเสียก่อน
1. แตะเปิดแอป Play Store
2. แตะค้นหาแอป Google แปลภาษา แล้วแตะ ติดตั้ง


3. ติดตั้งเสร็จแล้ว แตะ เปิด
4. ตัวอย่างหน้าจอแอป Google แปลภาษา

 

วิธีใช้มือถือแอนดรอยด์เป็นล่าม

การฝึกทดลองใช้งาน ก็แนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ สมมุติว่าคุยกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ และพูดคำพูดง่ายๆ
1. เข้าแอป Google แปลภาษา
2. แตะเลือกภาษาของชาวต่างชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ ไทย ในที่นี้สมมุติว่า ชาวต่างชาติใช้ภาษาอังกฤษคุยกับเรา
3. แตะ การสนทนา เริ่มการพูดคุย
4. แตะไอคอน ไมค์ แล้วยื่นมือถือจ่อปาก ให้ชาวต่างชาติพูดก่อน แต่ในการทดลองเองคนเดียว ให้พูดข้อความง่ายๆ เช่น ไอ เลิฟ ยู I love you. What is your name? เป็น ให้ใช้ประโยคสั้นๆ อย่าพูดยาว
5. เมื่อพูดจบแล้ว แอปจะแปลเป็นภาษาไทย เช่น จาก What is your name? ก็จะแปลเป็นไทย คุณชื่ออะไร พร้อมกับเปล่งเสียงให้เราฟัง ถ้าฟังไม่ทัน ให้แตะไอคอนลำโพง ฟังอีกครัง
6. ไปที่ฝั่งคนไทยบ้าง ต้องการตอบว่า ฉันชื่อ มารุต ให้แตะไมค์ฝั่งภาษาไทยก่อน แล้วพูดคำที่ต้องการ ฉันชื่อมารุต
7. แอปจะแปลจากภาษาไทย ฉันชื่อมารุต เป็น my name is Marutto พร้อมกับเปล่งเสียงออกมาด้วย ถ้าฟังไม่ทัน ให้แตะไอคอนลำโพง ฟังอีกครั้ง
8. การใช้งานก็สลับกันพูดอย่างนี้ เมื่อต้องการหยุดใช้งาน ให้แตะ

 

สรุป

การใช้มือถือเป็นล่าม จะมีภาษารองรับมากมาย คุยกับชาว ลาว เขมร พม่า ซึ่งน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่ใกล้ตัวเรามากกว่าฝรั่ง ก็ใช้คุณสมบัตินี้ได้เช่นกัน นะจ๊ะ