Symbol ซิมโบลหรือสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ เราสามารถแทรกเข้ามาในเอกสารได้ ซึ่งการพิมพ์เอกสารบางประเภทจะมีการแทรกสัญลักษณ์พิเศษเหล่านี้ เช่น รูปโทรศัพท์

1. คลิกเมาส์ในตำแหน่งที่ต้องการแทรกสัญลักษณ์พิเศษ
2. คลิก Insert>>Special Characters
3. คลิกที่แบบของภาพสัญลักษณ์ที่ต้องการ เช่น Wingdings
4. คลิกเลือกแบบต่างๆ ตามต้องการ
5. คลิก Insert
6. ผลที่ได้ ส่วนการจัดการกับสัญลักษณ์พิเศษก็จะคล้ายกับการจัดการข้อความ ให้สร้างแถบสี แล้วเลือกขนาด จัดตำแหน่งข้อความ ซ้าย กลาง หรือขวาในหน้ากระดาษ และเลือกสีข้อความได้ตามต้องการ ส่วนการลบก็กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :