การใช้อักษรศิลป์หรือ Fontwork Gallery ใน LibreOffice 5 Writer จะช่วยให้เอกสารดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่วนการใช้งานอักษรศิลป์ในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทำเป็นชื่อหนังสือ เพราะสามารถสร้างชื่อหนังสือสวยๆ ได้

1. คลิกตำแหน่งที่จะวางอักษรศิลป์หรือ Fontwork Gallery
2. คลิก Insert>>Media>>Fontwork Gallery
3. คลิกเลือกแบบของ Fontwork Gallery แล้วคลิก OK
4. เมื่อได้เลือกแล้วจะแสดงตัวอย่าง Fontwork Gallery


5. ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อแก้ไขข้อความ พิมพ์ข้อความตามต้องการ เช่น อักษรศิลป์ พิมพ์เสร็จแล้วคลิกที่ว่างๆ
6. ส่วนการแก้ไขอักษรศิลป์ ให้คลิกเลือกให้ปรากฏจุดโดยรอบก่อน
7. จะปรากฏแถบเครื่องมือทั้งด้านบนและด้านล่าง ให้จัดการกับข้อความแบบนี้
8. อักษรศิลป์หรือ Fontwork Gallery ที่ได้จะมีจุดโดยรอบ สามารถย่อหรือขยายได้ หรือกดปุ่ม Delete เพื่อลบหรือย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :