สำหรับข้อความที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว โดยเฉพาะการพิมพ์แบบแท็บ หรือจะเป็นข้อความแบบใดก็ตาม ในโปรแกรมนี้จะมีคำสั่งช่วยแปลงข้อความให้เป็นตารางได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ก่อนอื่นต้องจัดระเบียบข้อความก่อน เช่น ใส่คอมม่า , คั่นแต่ละรายการ
2. จำนวนชุดในแต่ละบรรทัดต้องเท่ากัน เช่น 5 ชุด ลำดับ,รายการ,จำนวน,หน่วยละ,รวม ทุกบรรทัดต้องเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากันให้ใช้คอมม่าคั่น ต้องมีจำนวนคอมม่า ในแต่ละบรรทัดเท่ากัน จากตัวอย่างมี , อยู่ 4 ชุด
3. เลือกข้อความทั้งหมดโดยสร้างเป็นแถบสี
4. คลิก Table
5. คลิก Text to Table...
6. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา คลิกเลือก Separate Text At = Other และพิมพ์ ,
7. เลือกค่าอื่นๆ ตามตัวอย่าง Heading หมายถึงข้อความที่จะแปลงเป็นตารางนั้น บรรทัดแรกเป็นหัวข้อ หากไม่มีหัวข้อก็ไม่ต้องเลือก จากตัวอย่างหัวข้อก็คือ ลำดับ,รายการ,จำนวน,หน่วยละ,รวม
8. คลิก OK
9. ผลที่ได้ หลังจากได้แปลงข้อความเป็นตารางเรียบร้อยแล้ว

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :