การตั้งค่าย่อหน้าเป็นคำสั่งจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร เช่น กำหนดระยะห่างข้อความกับขอบซ้ายหรือขอบขวาหรือระยะห่างระหว่างย่อหน้า เพิ่มช่องไฟ เพื่อให้เอกสารดูสวยงาม ไม่รกเกินไป

1. สร้างแถบสีย่อหน้าที่ต้องการก่อน
2. คลิก Format>>Paragraph...
3. แท็บแรก Indents & Spacing ตั้งค่าระยะห่างข้อความกับขอบซ้ายขอบขวาและระยะห่างระหว่างย่อหน้า
4. ในส่วน Indent จะมี 3 แบบด้วยกันคือ
- Before text ตั้งค่าให้ข้อความห่างจากขอบซ้ายมือกี่เซนติเมตร
- After text ตั้งค่าให้ข้อความห่างจากขอบขวามือกี่เซนติเมตร
- First line ตั้งค่าให้ข้อความบรรทัดแรกของย่อหน้าห่างจากขอบซ้ายมือกี่เซนติเมตร การพิมพ์ข้อความส่วนใหญ่จะตั้งค่าเฉพาะคำสั่งนี้ก็พอ ส่วน
ใหญ่จะตั้งค่าบรรทัดแรกของย่อหน้าไว้ที่ 1.5-2 cm.
5. ด้านล่าง Spacing ตั้งค่าระยะห่างระหว่างแต่ละย่อหน้า
- Above paragraph ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าที่ได้เลือกกับย่อหน้าก่อนหน้าหรือข้างบน
- Below paragraph ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าที่ได้เลือกกับย่อหน้าถัดไปหรือข้างล่าง
- Line Spacing ตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดในย่อหน้า
6. เสร็จแล้วคลิก OK เพื่อออก
7. ตัวอย่างการตั้งระยะห่างบรรทัดแรกของย่อหน้า ห่างจากขอบซ้ายมือ 1 cm.

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :