บทความสอนการพิมพ์ข้อความแบบคอลัมน์ด้วย LibreOffice 5 Writer ซึ่งปกติจะพบตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือหน้านิตยสาร หนังสือพิมพ์ การทำแผ่นพับ มากกว่าการพิมพ์ตามปกติ 

1. พิมพ์ข้อความต่างๆ ไปตามปกติ จัดตำแหน่งข้อความซ้าย กลาง ขวา ตกแต่งข้อความ ตัวหนา ตัวเอียง ให้เรียบร้อย
2. สร้างแถบสีย่อหน้าที่ต้องการกำหนดให้เป็นหลายคอลัมน์
3. คลิก Format>>Columns...
4. ในส่วน Settings ให้ระบุจำนวนคอลัมน์ (Columns) ที่ต้องการโดยคลิกและพิมพ์จำนวนคอลัมน์ตามต้องการ เช่น 2
5. ในส่วน Width and Spacing ระยะห่างระหว่างแต่ละคอลัมน์ ให้เลือก 1 cm.
6. คลิก OK ออกมา


7. ผลที่ได้ ข้อความจะถูกแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ดังภาพ
8. ในการยกเลิกการใช้คอลัมน์ ให้สร้างแถบสีข้อความที่ได้ทำเป็นคอลัมน์ก่อน เพื่อเลือกข้อความที่ถูกกำหนดไว้หลายคอลัมน์
9. คลิก Format>>Columns
10. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ในส่วน Settings ให้พิมพ์ Columns = 1
11. คลิกปุ่ม OK ออกมา ก็จะเป็นการยกเลิกการใช้หลายคอลัมน์

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :