สำหรับลักษณะของเครื่องหมายหน้าหัวข้อหรือ Bullets ก็จะเป็นภาพสัญลักษณ์เล็กๆ ที่อยู่ข้างหน้า แต่ละหัวข้อ ส่วนเลขลำดับหรือ Numbering จะเป็นเลข 1, 2, 3 หรืออาจจะเป็น A, B, C ที่อยู่หน้าแต่ละหัวข้อ

1. ก่อนอื่นให้พิมพ์ข้อความไปตามปกติ จากนั้นสร้างแถบสีข้อความที่ต้องการใส่ Bullets หรือ Numberings
2. คลิกปุ่มเครื่องหมายหน้าหัวข้อ( Bullets) หากตัองการยกเลิกให้คลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
3. อาจจะคลิกปุ่มสามเหลี่ยมชี้ลง เพื่อแสดงเครื่องหมายหน้าหัวข้อแบบอื่นๆ เพิ่มเติม หรือคลิก More Bullets...


4. การใส่เลขลำดับให้สร้างแถบสีข้อความที่ต้องการเช่นกัน
5. คลิกปุ่มเลขลำดับ (Numbering) ถ้าคลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จะเป็นการยกเลิก ไม่ต้องมีเลขลำดับ
6. อาจจะคลิกปุ่ม สามเหลี่ยมชี้ลง เพื่อแสดงเลขลำดับแบบอื่นๆ เพิ่มเติม หรือคลิก More Numbering...

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :