บทความแนะนำให้รู้จักโปรแกรม Excel 2010 ความสามารถของโปรแกรม ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ ..

Excel 2010 เป็นโปรแกรมประเภทเสปรดชีท สำหรับงานคำนวณในลักษณะต่างๆ เช่น การคำนวณ รายรับรายจ่าย ด้านบัญชี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ การสร้างตาราง กราฟแผนภูมิ การจัดเก็บข้อมูล เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในสำนักงานหรือหน่วยงานต่างๆ หรืองานใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ

โปรแกรมนี้ช่วยให้การคำนวณสะดวกกว่าการคิดคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขหรือคิดคำนวณเองด้วยสมองมนุษย์อย่างไร ลองดูภาพประกอบ 2 ภาพเปรียบเทียบกัน การคำนวณในกระดาษและคำนวณในหน้าจอ Excel 2010
1. กรณีเป็นการคำนวณในกระดาษ การบวกลบ คูณ หาร เราต้องทำการคิดคำนวณใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนตัวเลขในกระดาษ ทำให้เสียเวลามาก
2. ในขณะที่การคำนวณในโปรแกรม Excel 2010 นั้น เมื่อเปลี่ยนตัวเลขก็จะทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนอัตโนมัติ เช่น จำนวนโน้ตบุ๊คต้องการซื้อเพียง 5 เครื่องเท่านั้น ก็ลบตัวเลข10 ออกไป พิมพ์ 5 เข้าไป โปรแกรมจะคำนวณให้ใหม่ทันที โดยไม่ต้องคิดคำนวณใหม่แต่อย่างใด
3. ตัวเลขที่นำมาเป็นตัวอย่างในการคิดคำนวณนี้ เป็นตัวเลขง่ายๆ แต่การทำงานจริงๆ แล้ว มีตัวเลขมากกว่านี้ ความซับซ้อนมากกว่านี้ เช่น มีพนักงานในบริษัทเป็นร้อยคน การคิดคำนวณเงินทำงานล่วงเวลา หรือจ่ายเงินเดือน หักเงินเดือน สามารถหาผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และยังง่ายกับการจัดทำเป็นรายงานออกมาด้วยเช่นกัน

 

การใช้งานในชีวิตประจำวัน ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว หรืองานด้านบัญชี โอกาสใช้งานโปรแกรมนี้ก็จะน้อยมาก เพราะไม่มีตัวเลขอะไรให้ต้องคิดคำนวณ

ความสามารถของโปรแกรมนี้ในด้านอื่นๆ

นอกจากการคิดคำนวณแล้ว การใช้งานด้านอื่นที่โดดเด่นก็คือการสร้างแผนภูมิ สร้างกราฟ การจัดทำเอกสารที่ต้องมีการคำนวณตัวเลขอย่างใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ซึ่งเราอาจสร้างเป็นไฟล์แม่แบบไว้ สามารถพิมพ์ชื่อสินค้าลงไป และสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้เลย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แก้ปัญหา Android Tablet เมาค้าง เครื่องแฮงค์ หน้าจอค้าง

แท็บเล็ต Android ส่วนใหญ่ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้ ดังนั้นเวลาเครื่องแฮงค์ หน้าจอค้าง จึงไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้เหือนมือถือ การแก้ปัญหาให้กดปุ่ม ลดเสียง และ ปุ่ม Power ค้างไว้ จนกว่า เครื่องจะดับ แล้วจึงกดปุ่ม Power ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องอีกที แต่แท็บเล็ตบางรุ่นจะมีช่อง รีเซ็ต เป็นรูเล็กๆ  ให้เอาเข็มทื่อๆ แหย่เข้าไป แล้วกดเบาๆ รีเซ็ตเครื่องใหม่   อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง prove proven proved พิสูจน์, ทดลอง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น