คำสั่งจัดการกับแฟ้มหรือไฟล์งานที่สร้างด้วย Excel 2010 จะอยู่ในคำสั่ง แฟ้ม
1. บันทึก (Save) คำสั่งบันทึกไฟล์งานเก็บไว้ หลังจากได้ทำงานใน Excel เสร็จแล้ว
2. บันทึกเป็น (Save As) บันทึกไฟล์งานของ Excel ไปใช้งานแบบต่างๆ เช่น นำไปใช้กับ Excel รุ่นเก่าหรือ เป็นรูปแบบอื่นๆ
3. เปิด (Open) คำสั่งเปิดไฟล์งานที่เคยสร้างไว้
4. ปิด (Close) คำสั่งปิดไฟล์งานที่กำลังเปิดในขณะนั้น
5. ข้อมูล แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่กำลังเปิดอยู่ในขณะนั้น ขนาดของไฟล์ วันที่สร้าง ฯลฯ
6. ล่าสุด ดูรายชื่อไฟล์ที่มีการเรียกใช้งานล่าสุด พร้อมแสดงตำแหน่งว่าเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใด
7. สร้าง คำสั่งสร้างไฟล์เอกสารใหม่
8. พิมพ์ คำสั่งพิมพ์ข้อมูลในไฟล์เอกสารที่เปิดอยู่ในขณะนั้น ออกทางเครื่องพิมพ์
9. บันทึกและส่ง คำสั่งบันทึกไฟล์งานเก็บไว้ แล้วส่งหรือนำไปใช้งานเช่น ส่งให้เพื่อนทางอีเมล์ ทำเป็นเว็บเพจ การเปลี่ยนชนิดของไฟล์ การทำไฟล์ PDF
10. วิธีใช้ คู่มืออธิบายวิธีใช้งานโปรแกรม Excel 2010
11. ตัวเลือก รวมคำสั่งสำหรับการปรับแต่งการใช้งาน Excel 2010 ขั้นสูง เพื่อปรับแต่งส่วนประกอบ คำสั่งต่างๆ ให้ตรงตามที่ต้องการ
12. จบการทำงาน ปิดการใช้งานโปรแกรม Excel 2010