บทความอธิบายการลบเซลล์หรือลบข้อมูลภายในเซลล์ใดๆ ใน Excel 2010
1. การลบเซลล์ใดๆ เพียงเซลล์เดียว ให้คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่เซลล์นั้นๆ เพื่อเรียกคำสั่งลัด
2. คลิกคำสั่ง ลบ
3. คลิกเลือกลักษณะการลบเซลล์ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง (OK)
ตัวเลือกในการลบเซลล์แบบต่างๆ
- เลื่อนเซลล์ไปทางซ้าย (Shift cells left) ลบเซลล์นั้นๆ แล้วดึงเซลล์ที่อยู่ด้านขวามือเข้ามาแทนที่เซลล์ที่ถูกลบ ผลก็คือ ข้อความที่อยู่ด้านขวามือ จะถูกดึงเข้ามาแทนที่
- เลื่อนเซลล์ขึ้น (Shift cells up) ลบเซลล์นั้นๆ แล้วดึงเซลล์ที่อยู่ด้านล่างเข้ามาแทนที่เซลล์ที่ถูกลบ ผลก็คือ ข้อความที่อยู่ด้านล่างจะถูกดึงเข้ามาแทนที่
- ทั้งแถว (Entire row) ลบเซลล์ทั้งแถวออกไป
- ทั้งคอลัมน์ (Entire Column) ลบเซลล์ทั้งคอลัมน์ออกไป

 


4. ในการลบเซลล์มากกว่า 1 เซลล์ จะปฏิบัติคล้ายๆ กัน ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการ โดยการสร้างแถบสีก่อน อาจเลือกโดยการกดปุ่ม Shift หรือกดปุ่ม Ctrl
5. คลิกปุ่มขวาของเมาล์บริเวณที่ได้สร้างแถบสี เพื่อเรียกคำสั่งลัด แล้วคลิก ลบ

 


6. การลบเซลล์ต่างจากการลบข้อมูลในเซลล์ ตรงที่การลบเซลล์ จะเป็นการเอาเซลล์นั้นๆ ออกไป แล้วเลื่อนเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆ เข้ามาแทนที่ แต่การลบข้อมูลในเซลล์ เซลล์นั้นๆ ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่มีการขยับเขยื้อน
7. ถ้าเป็นการลบข้อมูลที่อยู่ภายในเซลล์ใดๆ ก็คลิกคำสั่ง ล้างเนื้อหา (Clear Contents)