ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขแบบง่ายๆ แสดงการบวกลบคูณและหาร ในโปรแกรม Excel 2010 ที่จะช่วยให้เข้าใจหลักการคิดคำนวณได้ดีขึ้น

 

จากตัวอย่าง ต้องการคำนวณค่าอาหาร รวมเงินอาหารแต่ละรายการ รวมทั้งหมด จำนวนคน และค่าอาหารต่อคน
1. ก่อนอื่นให้ป้อนข้อมูลลงไปตามตัวอย่าง ยกเว้นช่อง e3 ถึง e11 ไม่ต้องพิมพ์อะไร ในช่องเหล่านี้จะพิมพ์สูตรคำนวณลงไป
2. คลิกเซลล์ e3 แล้วพิมพ์สูตรลงไป นั่นก็คือ =c3*d3 พิมพ์เสร็จแล้วกด Enter ในการคำนวณเราจะไม่นำตัวเลขมาบวก ลบ คูณ หาร กันตรงๆ จะนำตำแหน่งที่เก็บตัวเลขมาคำนวณ เพราะเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลข โปรแกรมจะคำนวณใหม่ให้ทันที
3. ในเซลล์ e4-e8 เราจะใช้การก็อปปี้สูตร กรณีที่ตำแหน่งอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้ ใช้การก็อปปี้สูตรได้เลย ไม่ต้องพิมพ์เองทุกเซลล์ ให้คลิกที่เซลล์ e3 ชี้เมาส์ที่ตำแหน่งต่อกันไม่สนิทที่มุมล่างขวาให้เมาส์เปลี่ยนเป็น + สีดำ ดังภาพ
4. ก็อปปี้โดยกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงด้านล่าง ถึงเซลล์ e8
5. ตรวจสอบการคำนวณว่าถูกต้องหรือไม่ ให้ดับเบิ้ลคลิกเซลล์ที่เป็นผลลัพธ์ว่าสูตรถูกต้องหรือไม่ เช่น ดับเบิ้ลคลิกเซลล์ e7 จะเห็นว่าสูตรคำนวณถูกเปลี่ยนเป็น =c7*d7 ซึ่งเป็นสูตรที่ถูกต้อง

 


6. ในเซลล์ e9 รวมทั้งหมด จะเป็นการนำผลคูณในเซลล์ e3-e8 มารวมกัน นั่นคือ =e3+e4+e5+e6+e7+e8 ให้พิมพ์สูตรลงไป
7. จำนวนคนป้อนลงไป 15 ห้ามพิมพ์หน่วยลงไปด้วยเช่น 15 คน กรณีมีข้อความผสมกับตัวเลข โปรแกรมจะคำนวณไม่ได้
8. ค่าอาหารต่อคน เราจะนำรวมเงินทั้งหมดในเซลล์ e9 มาหารด้วยจำนวนคน หรือ =e9/e10 นั่นเอง (เครื่องหมายหารจะใช้ / )
9. หลังจากคำนวณแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่าง

 


10. ประโยชน์ของการคำนวณใน Excel 2010 ก็คือกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวเลข เช่น รายการอาหารที่สั่ง 2 จาน มีต้มยำกุ้ง ต้มจืดสาหร่ายและยำปลาดุกฟู กรณีเปลี่ยนตัวเลขเป็น 3 จาน โปรแกรมจะคำนวณให้ใหม่ทันที เป็นรวมเงินทั้งหมด 2130 บาท หารเฉลี่ยต่อคน 142 บาท

 


11. ในการคำนวณนั้น กรณีที่เป็นการรวมหรือการบวกตัวเลข ควรจะใช้สูตร =sum เช่นในเซลล์ e9 ซึ่งเป็นการรวมตัวเลขตั้งแต่ e3 ถึง e8 ให้เปลี่ยนสูตรเป็น =sum(e3:e8)

 


12. ข้อดีของการใช้สูตร =sum(e3:e8) ก็คือกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดรายการอาหาร การคำนวณตัวเลขผลรวมจะไม่ผิดพลาด เช่น เพิ่มรายการอาหารโดยชี้ลูกศรที่แถวที่ 9 แล้วคลิกปุ่มขวาเรียกคำสั่งลัด
13. คลิกคำสั่ง แทรก เพื่อเพิ่มเซลล์ว่างเข้าไปทั้งแถว
14. เพิ่มรายการอาหารเข้าไป จะเห็นว่าในเซลล์รวมเงิน โปรแกรมจะคำนวณตัวเลขให้อัตโนมัติ

 


15. การคำนวณเกี่ยวกับเวลา วันที่ ก็สามารถทำได้เหมือนกัน เช่น นับจำนวนวัน จากวันที่เท่านั้นถึงเท่านั้น เป็นจำนวนกี่วัน หรือนับชั่วโมงก็ได้เช่นกัน
16. กรณีนี้ ก็พิมพ์สูตรโดยใช้การลบโดยอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ ดังตัวอย่าง