หลังจากได้ติดตั้ง Joomla 3.0.2 ผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เราจะยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องเข้าไปตั้งค่าไฟล์ .htaccess ให้ Joomla 3 เสียก่อน เพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน Magic_quotes_qpc


1. กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วคลิก Files เพื่อเปิดเว็บในหน้าจอใหม่
2. คลิก Domains
3. คลิกเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการ กรณีนี้มีหลายเว็บไซต์ในพื้นที่เช่าที่เดียวกัน
4. คลิก Public_html

5. คลิก คลิกโฟลเดอร์ 302 ซึ่งเราได้ติดตั้ง Joomla 3.0.2 ไว้ในนี้

6. จะพบกับโฟลเดอร์ต่างๆ ของ Joomla 3 เช่น administrator, cache, media, templates ฯลฯ
7. ให้เลื่อนลงไปล่างๆ จะพบไฟล์ .htaccess ให้คลิก Edit ด้านขวามือ

8. เลื่อนไปล่างสุด คลิกและพิมพ์คำสั่งตามข้อมูลด้านล่างลงไป แล้วคลิก Save As
php_value register_globals 0
php_flag magic_quotes_gpc off

9. ถ้าไม่ตั้งค่าตามนี้จะเข้าระบบไปจัดการกับ Joomla 3. ไม่ได้ โดยจะแสดงหน้าจอ Error ดังภาพ