ขั้นตอนต่อไปหลังจากอัพเกรดจาก Joomla 1.5 เป็น 3.0 แล้วเราก็จะไปทำการอัพเกรดต่อไปเป็น Joomla 3.0 กันต่อเลย ซึ่งในที่นี้เราจะทำการอัพเกรด Joomla ผ่าน DirectAdmin ในเว็บไซ ต์จริง แต่หากผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ไม่มีโปรแกรมช่วยติดตั้ง CMS ผ่านเว็บไซต์ ก็จะต้องจัดการเอง อัพโหลดและติดตั้งเอง


1. เข้า DirectAdmin แล้วคลิก Installation Applications Installer
2. คลิก Applications Browser

3. จะพบว่าขณะนี้ Joomla ของเราจะเป็นรุ่น 3.0.2 ซึ่งเป็นตัวที่เราอัพเกรดมาจาก Joomla 1.5 นั่นเอง ให้คลิก Upgrade

4. การอัพเกรดจะข้ามรุ่นจาก Joomla 3.0.2 ไป 3.1.5 ทีเดียวเลยไม่ได้ ต้องไปทีละขั้น โดยจะต้องไป Joomla 3.0.4 ก่อน
5. ให้คลิก Upgrade

6. จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการอัพเกรด รอสักพัก
7. เสร็จแล้วจะแสดงชื่อรุ่นของ Joomla เช่น 3.0.4
8. ให้คลิก Upgrade เพื่ออัพเกรดต่อไป

9. คราวนี้ถึงจะสามารถอัพเกรดไปหารุ่น 3.1.5 ได้ตามต้องการ
10. คลิก Upgrade

11. ตัวอย่างหน้าจอแสดงการอัพเกรด
12. หน้าจอแสดงผลการอัพเกรด ขณะนี้ Joomla ของเราได้อัพเกรดเป็น Joomla 3.1.5 เรียบร้อยแล้ว

 

สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ก็คือให้จัดการตามนี้
1. ติดตั้งโปรแกรมเสริมให้ Joomla 3.1.5 หลังอัพเกรด
2. ติดตั้งเทมเพลทให้ Joomla 3.1 หลังอัพเกรด
3. ปรับแต่งเว็บไซต์ตามต้องการ
4. ก็อปปี้ไฟล์ Joomla 3.1 ไปแทนที่ Joomla 1.5 ในเว็บไซต์เดิม ก็อปปี้ไปทับตรงๆ เลยหรือจะลบโฟลเดอร์ทั้งหมดก็ได้ ห้ามลบโฟลเดอร์ images ย้ำ ห้ามลบ เพราะ Joomla 3 ที่ได้อัพเกรดไป เรียบร้อยแล้วจะเรียกใช้งานภาพประกอบบทความไม่ได้

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :