บทความอธิบายวิธีการแก้ไข Registry ของ Windows 7 การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ จะมีการเขียนข้อมูลบางอย่างลงในรีจิสตรี้ ซึ่งจะถูกลบออกไปเมื่อมีการถอดโปรแกรมออกจาก Windows ยกเว้นบางโปรแกรม ซึ่งเราจะต้องลบออกด้วยตัวเอง

 

การเข้าใช้งาน Windows 7 Registry

1. ตัวอย่างโปรแกรม Shareit เมื่อถอดออกจากเครื่องจะไม่มีการลบข้อมูลของโปรแกรมนี้ใน Registry ของ Windows 7


2. ให้เข้า Windows 7 Registry โดยคลิกปุ่ม Start ในช่องค้นหา คลิกและพิมพ์ Regedit แล้วกด Enter


3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Windows Registry แล้ว ให้คลิก Edit>>Find เพื่อค้นหาคำสั่งของโปรแกรมที่เราต้องการลบออกจาก Windows 7 Registry
4. คลิกและพิมพ์ชื่อโปรแกรมที่ต้องการเช่น shareit แล้วคลิกปุ่ม Find Next


5. เมื่อค้นพบแล้ว แล้วคลิกขวาที่ชื่อคำสั่ง เช่น Default แล้วคลิก Delete เพื่อลบ
6. จากนั้นให้คลิก Find Next หรือกด Ctrl + F ที่แป้นพิมพ์เพื่อค้นหาต่อไป แล้วก็จัดการลบด้วยวิธีการเดียวกัน

 

 

การลบข้อมูลใน Registry ในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะใช้กับโปรแกรมที่ไม่สามารถลบออกได้ด้วยวิธีปกติ หรือโปรแกรมที่มีเจตนามาฝังไว้ในเครื่อง การลบด้วยคำสั่ง Add/Remove ไม่ออก ก็จะใช้วิธีลบชื่อโฟลเดอร์ใน Windows Explorer ก่อนจะลบคำสั่งเพิ่มเติมใน Registry อีกที

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :