ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นกัน คนที่เคยผ่านมาก่อนหรือ อาบน้ำร้อนมาก่อน ก็ย่อมมีความรู้มากกว่า และมองออกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากการกระทำในเรื่องนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาดีหรือไม่ดี ย่อมจะมองออกและอาจหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายตามมาได้

ตัวอย่าง :

บางคนมักจะไม่เชื่อถือประสบการณ์ของผู้อื่น แม้คนผู้นั้นจะผ่านเรื่องนั้นมาอย่างโชกโชน เคย อาบน้ำร้อนมาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะคนเรานั้น การจะเชื่อในเรื่องใด ตามที่บุคคลใดบอกกล่าว ก็มักจะต้องรอให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อน จากผลการกระทำของตนเองเสียก่อน เช่น อย่างเรื่องการขับรถยนต์ มือใหม่เพิ่งขับรถได้ไม่นาน ก็มักจะเกิดความคึกคะนอง เวลา คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว ไม่ต้องฟังใคร การแนะนำโดยผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่า ก็มักจะไม่เชื่อฟังจนกว่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จึงจะยอมเชื่อและปฏิบัติตาม

ในการทำเรื่องที่สำคัญและมีชีวิตคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เกี่ยวพันด้วย จงอย่าให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ กระทำบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น เพราะหากเกิดความเสียหายตามมาหรือเกิดเหตุไม่คาดคิด ย่อมจะไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน อย่างการให้มือใหม่ ที่ขับรถด้วยความคึกคะนอง ไม่ฟังใครแม้แต่ผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่าเคย อาบน้ำร้อน มาก่อน เตือนอย่างไรก็ไม่ฟัง กรณีนี้ก็ไม่ควรไว้วางใจ ให้ทำหน้าที่ขับรถ หรือทำงานสำคัญใดๆ เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ย่อมทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรับผลจากการกระทำนั้นด้วยเช่นกัน

ประสบการณ์ชีวิต ในหลายๆเรื่อง แม้จะเคยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด ก็ต้องเรียนรู้ว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ตกยุคไปแล้ว ใช้ไม่ได้แล้ว เคย อาบน้ำร้อน มาก่อน ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะบางเรื่อง อาจใช้ได้ในยุคของตนเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันอาจไม่มีประโยชน์อีกแล้ว ไม่สามารถนำความรู้มาใช้งานได้อีกแล้ว เรื่องนี้สำคัญเพราะบางคนนั้นก็ยังยึดติดแต่ประสบการณ์เก่าๆ ยึดติดแต่ความสำเร็จแบบเก่า ซึ่งใช้ไม่ได้อีกแล้วในยุคปัจจุบัน ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาไปสั่งสอนใครเพราะแม้แต่ตัวเองก็ยังเอาตัวแทบจะไม่รอด

ยุคสมัยนี้เทคโนโลยีความเป็นไปในทุกด้านเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การเคยมีประสบการณ์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเคย อาบน้ำร้อน มาก่อน จึงอาจใช้ไม่ได้ หรืออาจจะใช้ได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น การเคยมีประสบการณ์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาก่อน เคยอาบน้ำร้อนมาก่อน ความรู้เหล่านั้นในปัจจุบัน อาจใช้ไม่ได้อีกแล้ว ทุกวันนี้ถ้าอยากเอาตัวให้รอด ก็จำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา หมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา อาบน้ำร้อนมาก่อน อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว

โดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกิจ ต้องศึกษา ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นก็รอดยาก เนื่องจากรูปแบบการทำธุรกิจนั้นเปลี่ยนไปการมีทุนมาก อาจไม่ได้เปรียบในการทำธุรกิจ การมีทุนน้อยอาจมีช่องทางสร้างความร่ำรวยได้มากกว่าหรือบางคนก็สามารถสร้างตัวได้จากมือเปล่าไม่มีอะไรเลย บางคนมีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวขับรถเที่ยวไปทั่วประเทศ ถ่ายวีดีโอ นำวีดีโอ มาอัพโหลดลง YouTube สร้างรายได้จากโฆษณา จากสปอนเซอร์ ไม่ได้ใช้เงินลงทุนมากมายอะไรนัก ในขณะที่การทำธุรกิจในลักษณะนี้ ในสมัยก่อนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก

ความรู้ในเรื่องการเงินเป็นความรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ในเรื่องการเงิน เคย อาบน้ำร้อนมาก่อน คำแนะนำจากคนเหล่านี้ก็ยังมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปปฏิบัติตามได้จริง อาจลองปฏิบัติตามแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ทำตามสักครึ่งหนึ่ง และทำตามแนวคิดของตัวเองสักครึ่งหนึ่ง อย่างน้อยหากเกิดความผิดพลาดก็จะผิดพลาดแค่ครั้งเดียวตัวอย่างเช่น เมื่อมีรายได้เข้ามามากๆ คนมีประสบการณ์การเงินก็จะแนะนำให้ซื้อบ้าน ซื้อที่ดินเก็บเอาไว้ ซึ่งบ้านหรือที่ดินในทำเลที่มีโอกาสแพงขึ้นในอนาคต หากทำตามในอนาคตก็ย่อมจะมีกำไรเมื่อขายทรัพย์สินเหล่านั้น แต่คนไม่เคยมีประสบการณ์การเงินมาก่อน เมื่อมีเงินก็เลือกที่จะทำตามวิธีของคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ อาบน้ำอุ่นในเรื่องแบบนี้มาก่อน อย่างการนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่พุ่งเฟือย ซื้อรถ ซื้อมือถือแพงๆ

เมื่อมีรายได้มากอย่างการนำเงินไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงแทนที่จะซื้อบ้านตามที่ผู้มีประสบการณ์การเงินแนะนำซึ่งในอนาคตมูลค่ารถยนต์เหล่านั้นก็ย่อมจะลดลงจนไม่เหลืออะไรเลยเพราะรถยนต์นั้น แม้ว่าราคาเริ่มต้นหลักล้านบาทแต่เวลาผ่านไป 10 ปี 20 ปี มูลค่าของรถยนต์ก็อาจจะไม่เหลือเลย ในขณะที่บ้านหรือที่ดิน ในราคาหลักล้านเท่ากัน ในอีก 20 ปีให้หลัง ราคาบ้านหรือที่ดินมักจะปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัว บางคนซื้อที่ไว้ 1 ล้านในอีก 20 ปีข้างหน้า ราคาอาจปรับตัวขึ้นเป็น 10 ล้านก็ได้แต่รถยนต์ซื้อตอนนี้ไว้ 1 ล้านบาทในอีก 20 ปีข้างหน้า อาจจะไม่มีราคาเหลืออยู่เลย ยกให้ใครฟรีๆ ก็ยังคิดหนัก หรืออย่างมากก็แค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นเอง