ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้สอนให้รู้จักอดทนรอเวลาที่เหมาะสม กับการทำอะไรบางอย่าง อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ซึ่งย่อมดีกว่าการที่ ลงมือทำในขณะที่อายุยังไม่เหมาะสม แต่รอที่จะทำในอนาคต อย่างการกินมะม่วงที่ยังไม่สุก ลูกยังเล็ก รสชาติอาจจะเปรี้ยว ฝาดไม่อร่อย แต่หากรู้จักรอให้มะม่วงสุก รสชาติก็จะหวานอร่อยกว่าอย่างแน่นอน อดใจไว้ก่อนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

ตัวอย่าง :

คนโบราณ มักจะสอนหนุ่มสาว วัยรุ่นเด็กที่อายุยังน้อย แต่เริ่มมีความรัก ให้รู้จัก อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ระวังอย่าเพิ่งมีความ สัมพันธ์ลึกซึ้งเกินไป เพราะความรักในวัยเด็ก ในวัยรุ่น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรรู้จักอดใจรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม ไม่เช่น นั้นก็มักจะนำมาซึ่งปัญหา อย่างในปัจจุบันจะเห็นได้อย่างชัดเจน เด็กบางคนท้องในวัยเรียนต้องออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงลูก แต่ ถ้ารู้จัก อดเปรี้ยวกินหวาน รู้จักอดใจอดทนรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมพร้อมทั้งวุฒิภาวะ ความเป็นผู้ใหญ่ การงาน การเงิน ก็ย่อม จะช่วยกันสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้มากกว่านั้น เพราะความรักในวัยรุ่นนั้นมักจะไม่มั่นคง มีโอกาสเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนคู่ได้ ง่าย เป็นแค่ความรักชั่วคราว คบกันไม่นานก็มักจะเลิกกันไป ไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายหญิงการมีลูกอย่างในวัย เรียนนั้นก็จะต้องออกจากโรงเรียน ทำให้เสียอนาคต เสียการเรียน

การใช้เงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำเป็นต้องวางแผน การใช้เงินให้มีค่า ต้องรู้จัก อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เก็บออมเงินไว้ใช้ยาม ลำบากหรือยามแก่ชราหรือนำเงินไปลงทุนให้เกิดรายได้ในอนาคต ซึ่งบางทีก็ต้องใช้เวลานานมาก อาจเกิน 10 ปี บางคนนำเงิน บางส่วนหักจากเงินเดือนไปลงทุนซื้อบ้าน ซื้อที่ดินโดยวางแผนที่จะขายในอีกหลายปีข้างหน้า หากโชคดีเลือกทำเลได้ดี อาจจะ ทำกำไรหลักล้านบาทเลยทีเดียว

บางคนยอม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน อดทนเก็บเงินเป็นเวลานับ 10 ปีเพื่อนำเงินไปลงทุนหวังสร้างรายได้ในอนาคตไว้ใช้จ่ายยามแก่ ชรา ซึ่งก็มีหลายวิธี เช่น
- การเก็บเงินโดยฝากธนาคารไว้ ซึ่งก็มีผลตอบแทนจากการฝากเงินแบบต่างๆ ให้เลือกหลายแบบ ทั้งฝากประจำ สลาก ฝากออมทรัพย์ บางธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน อย่างของ ธนชาติ เงินฝาก 1 ล้านบาทจะได้ดอกเบี้ยประมาณ 1,250 บาท ต่อเดือน เป็นเหมือนรายได้ที่เข้ามาทุกเดือน
- บางคนอาจนำเงินไปซื้อบ้านปล่อยให้เช่า มีรายได้ทุกเดือน
การนำเงินไปลงทุนยังมีอีกหลายแบบ แต่อย่างน้อย การเก็บออมเงินเอาไว้ ยามแก่ชรา ก็ย่อมจะไม่ลำบากอย่างแน่นอน

เมื่อเปรียบเทียบกับการรีบนำเงินไปจับจ่ายใช้สอย เงินเดือนออก สิ้นปีได้โบนัสมีเงินก็รีบนำไปซื้อรถ ซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยซึ่งมี แต่จะทำให้เงินหมดไปการไม่รู้จัก อดเปรี้ยวไว้กินหวาน อย่างนี้ ชีวิตบั้นปล่ายก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างแน่นอน