ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงอาการหรือสภาพของคนที่กำลังทุกข์กายทุกข์ใจอย่างหนัก อกไหม้ ไส้ขม อาจเพราะกำลังอยู่ในคราวเคราะห์ มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์กายทุกข์ใจ อกหัก ผิดหวังจากความรัก ปัญหาเรื่องงาน ปัญหาส่วน ตัว ปัญหาครอบครัว โดยปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนั้นจะเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง หนักหนาสาหัส ยากจะแก้ไข

ตัวอย่าง :

ขณะอยู่ในห้วงกำลังผิดหวัง รักไม่สมหวัง บางคนก็จะมีสภาพ อกไหม้ไส้ขม โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความ รักมาก่อน อกหักครั้งแรก ผิดหวังครั้งแรก ย่อมหนักหนาสาหัสเป็นธรรมดา ความทุกข์ที่เกิดจากความรักนั้น ต้องใช้เวลา บาง ครั้งเวลาผ่านไปเป็น 10 ปี ความรักก็ยังอยู่เหมือนเดิม ความทุกข์ก็ยังอยู่เหมือนเดิม คิดถึงรักเก่าครั้งใด ก็เจ็บช้ำแทบขาดใจ ตายทุกที ใครที่กำลังอยู่ในอารมณ์เช่นนี้ อยู่ในสภาพ อกไหม้ไส้ขม แบบนี้ ก็มักจะไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไร

การมีลูกหลานที่ไม่รู้จักทำมาหากินโตแล้วแต่ก็ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ หนำซ้ำยังทำตัวเป็นปัญหา เกเร อันธพาล หากเป็นคดี ความ ติดคุกติดตะรางด้วยแล้ว ก็ย่อมจะทำให้ผู้เป็นพ่อแม่ต้องอยู่ในสภาพ อกไหม้ไส้ขม มีแต่ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ หน้าตาไม่ มีความสุข เพราะความทุกข์ที่เกิดจากลูกหลานของตนเอง

การตั้งความหวังกับคนรอบตัวมากเกินไป แล้วไม่ได้ดังหวัง ก็มักจะทำให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ อาจมีสภาพ อกไหม้ไส้ขม กลายเป็นคนอมทุกข์อมโศรก ชีวิตมีแต่ความเศร้าหมอง อกตรม

การรับรู้ รับฟัง ปัญหาของคนอื่นมากเกินไป ไม่ใช่เรื่องดี ต้องระวังจะกลายเป็นคน อกไหม้ไส้ขม กลายเป็นคนที่ไม่มีความ สุขโดยไม่รู้ตัว เพราะเมื่อฟังมาก รับปัญหาคนอื่นไว้มาก ก็จะเริ่มเก็บเอามาคิดเพื่อหวังจะหาทางช่วยแก้ปัญหา แต่คิดไปคิดมาก็ เริ่มเหมือนกับว่า ปัญหานั้นได้กลายเป็นปัญหาของตัวเองไปเสียแล้วแล้ว ดังนั้นเมื่อเจอคนที่ชอบบ่นหรือระบายปัญหาปัญหา ของตัวเองให้คนอื่นฟัง ก็อย่าทำตัวเป็นกระโถนไปรับฟังปัญหามากเกินไปนัก ควรเตือนให้รู้ว่า การเป็นคนชอบระบายชอบพ่น ปัญหาให้ผู้อื่นฟังนั้นก็เหมือนเป็นการฉีดสารพิษใส่ทั้งตัวเองและผู้อื่น สุดท้ายทั้งตัวเองและคนที่รับฟังปัญหาก็จะมีสภาพ เจ็บ ป่วยมีปัญหาทุกข์ทางใจเช่นเดียวกัน ทั้งๆ ที่ แรกเริ่มเดิมทีนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย

ความทุกข์ในใจของคนเรานั้น ส่วนใหญ่ ก็เกิดจากการทำตัวเราเอง คิดเอง มโน สร้างความคิดด้านลบ คิดไม่ดี ไปต่างๆ นานา อิจฉาคนอื่นบ้าง โกรธเกลียดไม่พอใจบ้าง ความคิดลบๆ เหล่านี้ต้องระวังอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน จะทำให้กลาย เป็นคนอมทุกข์อมโศรก อกไหม้ไส้ขม ทั้งๆ ที่คนอื่นที่คนคิดในด้านไม่ดีเหล่านั้น ก็ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเลย คิดเอง ทำตัวเองแท้ๆ ดังนั้น เมื่อคิดไม่ดี คิดลบ จึงต้องระวังความคิด และรีบหยุดความคิดไม่ดีเหล่านั้น